Færre flypassasjerer på Helgeland

Skrevet av Roger Marthinsen
11.07.2019 11:00 - OPPDATERT 11.07.2019 17:02

Tre av fire flyplasser på Helgeland har passasjer-nedgang første halvår.

Mo i Rana lufthavn har en passasjernedgang på 10,1 prosent i juni, og en samlet nedgang etter første halvår på 4,2 prosent. Dette fremgår av Avinors passasjerstatistikk.

Flyplassen i Rana hadde 9102 passasjerer i juni, noe som gjør den til den flyplassen på Helgeland med flest passasjerer. Samtidig er dette 10,1 prosent nedgang fra juni 2018, og den største prosentvise tilbakegangen av flyplassene på Helgeland i juni.

Også flyplassen med nest flest passasjerer, Brønnøysund, hadde nedgang i juni. 8054 passasjerer er en tilbakegang på 7 prosent

Både Mosjøen og Sandnessjøen hadde økning i juni, med henholdsvis 5,3 og 3,7 prosent.

Etter første halvår har tre av de fire flyplassene på Helgeland nedgang, sammenlignet med første halvår 2018. Mo i Rana har flest passasjerer, men en nedgang på 4,2 prosent. Brønnøy har en nedgang på 2,7 prosent og Mosjøen, som hadde størst økning i juni, har størst samlet nedgang med 5,9 prosent. Sandnessjøen øker med 5,5 prosent.

For Avinors lufthavner samlet økte antall passasjerer med 1,0 prosent, sammenlignet med samme periode i 2018. Korrigert for at Haugesund lufthavn ikke lenger er drevet av Avinor, hadde man en passasjervekst på 2,2 prosent i juni.

I løpet av årets seks første måneder reiste 26,3 millioner til og fra Avinors lufthavner, en økning på 0,4 prosent sammenliknet med i fjor, da 26,2 millioner reiste. Korrigert for utskillelsen av Haugesund lufthavn fra 13. mai er veksten 0,8 prosent i 1. halvår.

Passasjerer, flyplassene på Helgeland, juni, og endring fra juni 2018 i prosent

BRØNNØYSUND 8054 -7,0%
MO I RANA 9102 -10,1%
MOSJØEN 5644 5,3%
SANDNESSJØEN 6033 3,7%

Passasjerer, flyplassene på Helgeland, første halvår, og endring i forhold til første halvår 2018 i prosent

BRØNNØYSUND 46037 -2,7%
MO I RANA 51155 -4,2%
MOSJØEN 31171 -5,9%
SANDNESSJØEN 32041 5,5%