– Verneombudet vårt sendte innspill til skolesjefen angående våre behov, men vi kan ikke se at noen av punktene fra henne er innarbeidet, slik kommunaldirektøren hevdet i kommunestyremøtet i mai, skriver klubben ved PPT Rana i sitt åpne brev til de folkevalgte.

– Feilinformasjon, null informasjon og null medvirkning

Skrevet av Kristin Nilssen, klubben PPT Rana
06.06.2019 05:57 - OPPDATERT 19.06.2019 16:27

Åpent brev til kommunestyret

Klubben ved PPT Rana (utdanningsforbundet) har behov for å komme med noen betraktninger etter siste kommunestyremøte, der kommunaldirektøren for oppvekst og kultur redegjorde for samhandlingsprosessen mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte ved PPT Rana.

Ja, det stemmer at vi i klubben har hatt møter angående ny lokalisering til Rana Ungdomsskole. Men, vi har ikke fått uttale oss om hvorvidt vi ønsker å ha tilhold på Rana Ungdomsskole. Og vi har aldri fått svar på hvor og når vedtak om dette er gjort:

  • Gjennom ansatt ved Mo Ungdomsskole fikk vi høsten 2017 høre at vi skulle inn i den nye ungdomsskolen. Dette var helt nytt for oss.
  • Noe seinere fikk vi vite at kommunaldirektøren på direkte spørsmål hadde svart at det allerede var bestemt at vi skulle flytte til Rana Ungdomsskole.
  • Ingen, verken kommunaldirektør eller andre fra administrasjonen, har noen gang møtt de ansatte ved PPT Rana for å informere eller høre hva vi mener om denne saken. 
Vi opplever at det ikke har vært samhandling eller drøfting omkring bestemmelsen om at vi skal til Rana Ungdomsskole.

Etter hvert fikk vi en mail med vedlagt tegning over lokalene slik de var tenkt utformet, og som vi skulle komme med innspill til:

  • Vi har ved flere anledninger kommet med innspill til utformingen, blant annet i de to møtene som kommunaldirektøren kalte inn til i januar 2018. Her uttalte vi oss blant annet om tilgjengelighet for brukerne, ivaretakelse av anonymitet/taushetsplikt, rom nok for møter testing med mer.
  • Også verneombudet vårt sendte innspill til skolesjefen angående våre behov, men vi kan ikke se at noen av punktene fra henne er innarbeidet, slik kommunaldirektøren hevdet i kommunestyremøtet i mai.
  • Da vi hadde besøk av byggdrift og stabsleder i vår, forsto vi at våre innspill ikke har nådd fram til de som skal planlegge ombyggingen. Vi så at vi hadde et kontor i manko i forhold til antallet ansatte, og påpekte dette. Samme dagen som siste kommunestyremøte får en av oss beskjed om at hennes område skal legges under skolesjefen fra høsten; dette er ikke drøftet med henne, klubbleder, fagforening eller vår leder før bestemmelsen er tatt.
Vi opplever store mangler i samhandlingen også når det gjelder utforming av lokalene.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.