Feiret åpningen av ny møteplass

– Lokalbefolkningen og andre ønskes velkomne til å bruke stedet, men samtidig oppfordres det til å holde området rent og ta med søppel heim, sier Magny Thoresen på vegne av styret i Bøgdalaget.


Møteplassen ved grendahuset på Storvoll, tidligere Storvoll skole, ble offisielt åpnet lørdag 17.september. Både små og store ble invitert til grilling ,bålkaffe, brus og kaker, og det var mange som kom.

Øvre Dunderlandsdalen bøgdalag søkte i mars om støtte til Samfunnsløftet Sparebank 1 Nord-Norge. I april fikk laget den gledelige nyheten med en støtte på 40 000 kroner.
I tillegg til støtten fikk laget levert en stor bålpanne fra Samfunnsløftet.  

– Masse dugnad rundt prosjektet er gjort i løpet av vår,sommer og høstsesongen. Stubbefræser ble innleid og «sterke karer» fikk fræset bort flere stubber rundt om på plassen. Matjord ble tilkjørt, det ble planert og innsådd, sier Magny Thoresen i styret i Bøgdalaget.

Rundt sandkasser, dessestativ og sklie er det blitt nytt trevirke, et fammelt ildsted er blitt fjernet, grusdekke er lagt der den nye bålpannen er plassert.

– Fem lettbenker, kjøpt hos Bark/Driv Karriere er plassert rundt den og fire sittegrupper hos samme bedrift. Et fint skilt med informasjon ved innkjøringen er også kommet opp. Plassen er godt tilgjengelig både for de som er dårlig til beins og de som bruker rullestol. Også mange turgåere som blant annet går Bredekrunden og andre forbifarende bruker området til rast med mer, forteller Thoresen.

– Lokalbefolkningen og andre ønskes velkomne til å bruke stedet, men samtidig oppfordres det til å holde området rent og ta med søppel heim, avslutter hun.