Fergeprisene settes ned fra tirsdag

Skrevet av Ann Kristin Kjærnli
21.01.2020 14:39 - OPPDATERT 21.01.2020 15:30

Nordland fylkeskommune skrur prisene tilbake til 2019-nivå og setter tak på takstsonene. – Jeg skjønner veldig godt reaksjonene vi har sett, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen.

Fergeprisene, som ble økt 1. januar, skrus tilbake til 2019-nivå, med en generell prisvekst på 3,1 prosent. Fra 28. januar settes det også et øvre tak på takstsonene i Nordland, ifølge en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.
Etter at Nordland fylkeskommune økte fergetakstene fra årsskiftet, har det vært sterke reaksjoner fra kystbefolkningen. Fra 28. januar skrus fergetakstene tilbake til 2019-nivå, med en generell prisøkning på 3,1 prosent.

-I tillegg har vi lagt et tak på takstsonene. Det betyr at takstene for de lengste takstsonene blir redusert, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen.

Skrur tilbake
Bentzen har stor forståelse for reaksjonene langs Nordlandskysten. Han registrerer at det etterlyses fortgang i å skru takstene tilbake.

-Tabellene med alle de ulike takstene er ferdig, men de testes nå i de ulike billetteringssystemene. Vi må sikre at dette blir korrekt ute hos billettørene, slik at våre reisende blir gitt rett pris, forklarer fylkesråd Bentzen.

Autopass
Samferdselsråden påpeker at mange faktorer har vært med og påvirket saken om fergetakster. Utganspunktet for at takstene ble justert opp, bunner i at Nordland fylkeskommune over noen år har fått redusert inntektene fra staten med nær en halv milliard kroner.

-Dette jobber vi selvsagt videre med. Det samme gjør vi for å få endret forskuddsbeløpet som er påkrevd om man vil bruke Autopass-kortet for å få rabatter på fergene i Nordland. Detter er en statlig ordning, men vi vil jobbe aktivt mot departementet for å få dette redusert, sier Bentzen.

Sommertakster eller turistskatt
For å få samferdselsbudsjettet til å gå i hop, når man nå skrur fergetakstene tilbake, er en del av løsningen at man innfører egne sommertakster på fergene. Disse blir mellom 15 og 20 prosent høyere enn de vanlige takstene.

- Vi har 40 millioner kroner i merkostnader når vi setter inn ekstra materiell om sommeren, men ikke tilsvarende inntekter. Satt på spissen kan du si at vi sponser hver tyske bobilturist med store penger. En nasjonal, statlig turistskatt ville kunne løst

denne utfordringen. Dette må være en del av vurderingene når vi tar dette i nye diskusjoner med Regjeringen og Stortinget, argumenterer Bentzen.

[annonse]
Ser framover
Samferdselsråd Bentzen er glad for at det nå er funnet en løsning som gir kystfolket tilfredsstillende vilkår for å bo og drive næring, også på steder der man er avhengig av ferger.

-Jeg skjønner veldig godt de reaksjonene som vi har sett de siste ukene. Om ei uke skal takstene være tilbake på korrekt nivå, lover samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.