Frustrert over mange ferjer og hurtigbåter som er ute av drift : –⁠ Det er en situasjon vi ikke kan leve med

Nå må vi få svar fra selskapene hvordan de vil løse utfordringene


Flere innstillinger og flyttinger av ferjemateriell gir konsekvenser for passasjerer langs nesten hele Helgelandskysten. – Flere samband har dårligere kapasitet nå, der reiselivstrafikken er i startgropa. Det er en situasjon vi ikke kan leve med, sier fylkesråd Sande.
Fylkesråd Monika Sande er frustrert over mange ferjer og hurtigbåter som er ute av drift på grunn av tekniske feil.

– Vi er i tett dialog med selskapene, og beklager virkelig at våre reisende blir berørt. Nå må vi få svar fra selskapene hvordan de vil løse utfordringene, sier fylkesråd Monika Sande.

Flere samband
I alt syv samband er berørt av tekniske problemer.

Stokkvågen – Træna og Stokkvågen – Onøy – Sleneset – Lovund (Her er ett av tre fartøy ute av drift).
Jektvik Kilboghamn (Sommersuppleringen er utsatt en uke).
Nesna – Levang og Nesna – Nesnaøyene (Ett av to fartøy er tatt ut og flyttet til annet samband).
Hurtigbåtruten Sandnessjøen – Herøy – Vega (Teknisk feil på fartøy – ruten innstilt inntil videre).
Nordlandsekspressen (Ruten utføres, men redusert hastighet på ett av to fartøy). 
– Det har vært flere tekniske uhell på samme tid, også på ruter der det generelt har svært god regularitet, sier fylkesråd Monika Sande.

Krav til reservefartøy
I alle samband som driftes for Nordland fylkeskommune, er det også krav til reservemateriell, og responstid for å være operativ med reservemateriellet.

– Vi skjønner at når mange ferjer får feil samtidig, så løser selskapene flokene med å flytte materiell mellom sambandene. Dette er ikke en ideell løsning, fordi flere samband blir berørt, eksempelvis med at de reisende får en mindre ferje i sitt samband, underbygger Sande.

Økonomiske sanksjoner
Sande bekrefter at selskapene blir «avstraffet» økonomiske for hver eneste avgang som ikke kjøres i henhold til rett krav for størrelse på materiell, og for avganger som ikke blir kjørt.

– Dette er eneste sanksjonsvirkemiddelet vi har. Det hjelper selvsagt ikke for de reisende som blir berørt, men er ment å gi selskapene gode grunner for å strekke seg langt i å løse utfordringene raskest mulig, påpeker Sande.

Krever forutsigbarhet
Fylkesråden lover at selskapene må skissere løsninger som skaper forutsigbarhet for de reisende. Også for reiselivsnæringen som er helt i starten av sesongen.

– Nordland fylkeskommune har et samfunnsoppdrag som skal sikre gode kommunikasjoner langs kysten. Når det svikter hos operatørene, er det viktig at vi setter inn alle krefter for å løse dette sammen. Det nytter lite at vi skylder på hverandre, men vi skal være tett på selskapene sånn at vi kan skape løsninger som våre reisende kan være tjent med, avslutter fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande.