Foto: Matt Dunham / NTB

FHI: – Slik bør du teste deg selv

Folkehelseinstituttet endrer råd om selvtesting. Og ja; du skal bruke samme prøvepinne!

– Voksne bør ta selvtest i både hals og nese, melder Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding mandag. 

Årsaken til at man endrer råd om selvtesting er at tester som blir tatt både i hals og nese, kan fange opp flere omikrontilfeller, opplyser FHI. 

– En prøve fra nesen vil fortsatt fange opp de fleste smittede, men prøvetaking fra svelg (hals) og nese vil sannsynligvis fange opp noen flere tilfeller av omikron-varianten, heter det i pressemeldingen.

– Spesielt voksne personer med symptomer kan derfor ta prøve både fra svelg og nese når de gjør selvtester, sier lege ved Folkehelseinstituttet, Joakim Øverbø. 

Prøven tas først fra svelget/halsen, og deretter fra nesen, slik at sannsynligheten for å fange opp smitte blir høyest mulig. Du bør ikke ta prøven bare fra svelget/halsen, understreker Øverbø. 

En neseprøve alene vil fortsatt fange opp de fleste smittede, så personer som syns det er ubehagelig eller vanskelig å ta test fra svelget/halsen, kan teste seg på vanlig måte i nesen. For barn er det fortsatt anbefalt å ta testen fra nesen.  

Prøvetaking fra svelg (hals) bør gjøres om morgenen før inntak av mat og drikke, eventuelt minst 30 minutter etter inntak av mat og drikke, for å unngå at testen blir falskt positiv. Noen mat – og drikkevarer er vist å kunne påvirke testresultatet.  

Dersom du får et negativt resultat ved selvtesten og har nyoppståtte symptomer er det anbefalt å ta en ny test 2-3 dager senere.

̶  Er symptomene lette trenger man ikke holde seg hjemme i tiden mellom den første og andre testen. De som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en smittet person bør holde seg hjemme mellom den første og andre selvtesten dersom de har symptomer, sier lege Joakim Øverbø.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Noen opplever tidlig i sykdomsforløpet å få positiv selvtest når de tester både i svelg og nese, mens testen er negativ når de tar prøven kun fra nesen. Disse observasjonene får nå også støtte fra studier som viser at prøvetaking med kombinert svelg-neseprøve til antigen-hurtigtester sannsynligvis vil fange opp noen flere smittede personer enn prøve fra nese alene. Dette gjelder særlig de første dagene man har symptomer.

Slik gjennomfører du prøvetakingen:

Følg bruksanvisningen til testen ved prøvetaking, men ta prøve fra svelget før den samme prøvepinnen brukes til prøvetaking fra nese (se fremgangsmåte under). Svelg skal ikke testes alene. Prøvetaking når det også skal testes fra svelg bør gjøres om morgenen før inntak av mat og drikke, eventuelt minst 30 minutter etter inntak av mat og drikke, for å unngå at testen blir falskt positiv. Noen mat- og drikkevarer er vist å kunne påvirke testresultatet.

(Saken fortsetter under)

Åpne munnen og stryk prøvepinnen langs området der mandlene er (eller kunne vært). Stryk hver side ca 4 ganger. Bruk gjerne et speil. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Før så den samme prøvepinnen forsiktig inn i det ene neseboret (1-2 cm inn). Roter penselen ca 5 ganger (10 sekunder) langs innsiden av neseboret. Gjenta prosedyren i det andre neseboret. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Et positivt svar på en antigen-hurtigtest anses som sikkert og betyr at du mest sannsynlig er smittet med SARS-CoV-2. Ved positivt resultat skal du isolere deg og følge gjeldende retningslinjer.

Positive hurtigtester tatt på teststasjon (som registreres inn i MSIS) trenger ikke bekreftes med NAT (nukleinsyreamplifikasjonstesting, for eksempel PCR), med unntak av grensetesting. Positiv antigen-hurtigtest eller selvtest tatt etter ankomst til Norge, skal bekreftes med NAT snarest mulig og senest innen et døgn (covid-19 forskriften § 4d).

Det er frivillig å bekrefte en positiv selvtest på teststasjon. Risiko for falskt positive resultater er svært liten, og man trenger ikke bekrefte selvtester med NAT fordi resultatet er usikkert.

Personer som er syke og søker helsehjelp og hvor bekreftelse har konsekvens for diagnostikk, differensialdiagnostikk og behandling, bør ta prøve til NAT. Her bør det gjøres individuelle medisinske vurderinger av behov for diagnostikk.

Følgende personer trenger ikke bekrefte sin positive selvtest:

  • Personer som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/”booster”).
  • Personer som har fått to vaksinedoser og har tidligere gjennomgått covid-19.
Følgende personer kan ha behov for å bekrefte sin positive selvtest:  

Barn under 16 år som er uvaksinerte eller delvaksinerte, for medisinsk vurdering av behov for flere vaksinedoser.

Uvaksinerte, delvaksinerte og grunnvaksinerte personer uten oppfriskningsdose som har behov for koronasertifikat. Den enkelte bør selv vurdere behov for å ha gyldig EU-koronasertifikat de neste 180 dager.

Ved behov for en bekreftende test bør du ta prøve helst innen 24 timer etter første test. FHI anbefaler at bekreftende test er en NAT da dette er den mest sensitive metoden. Ved bekreftende testing av positive selvtester på teststasjon er det viktig med god prøvetaking (som ellers) for å forhindre falske negative bekreftende tester.

FHI anbefaler kombinert nasofarynks/hals eller fremre nese/hals som prøvemateriale. Hvis NAT er negativ, blir hurtigtesten regnet som falsk positiv. Antigen-hurtigtest tatt av helsepersonell og som registreres i MSIS kan være et alternativ til NAT.

Negative tester gir et øyeblikksbilde og det er lav terskel for ny test ved vedvarende eller økt mistanke om infeksjon. Du kan være i et tidlig stadium av infeksjonen og være smittet selv om du tester negativt. Ved luftveissymptomer bør du uansett holde deg hjemme. 

----–

 

 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]