Illustrasjonsfoto

"Hvordan gikk dere fram da dere skulle innhente fakta og kunnskap?"

Skrevet av Christina Fjeldavli
10.10.2019 11:00

Takk til Olav Nyjordet, leder i MDG Rana, som har svart på mitt åpne brev vedrørende Sjonfjellet. Noe av det mest interessante ved Nyjordets svar, er at han åpent innrømmer at MDG Rana oppsøker Freyr på jakt etter «kunnskap og fakta», slik han uttrykker det. Er det virkelig noen som tror at Freyr ser det som sin oppgave å undervise et lokalparti i miljøvern, uten å være farget av egne økonomiske interesser? Nyjordet opplyser riktignok om at MDG Rana også har vært i kontakt med Norges Miljøvernforbund (NMF), men den informasjonen han der har mottatt, kan umulig ha festet seg. NMF er svært skeptiske til landbasert vindindustri og har forsøkt å advare offentligheten i over ti år. MDG Rana bør ta en titt på Miljømagasinet som utgis av NMF. Årest første utgave av magasinet, som fortsatt er tilgjengelig, er viet vindkraft. «Vindkraftens klimasvindel avslørt. Miljøtrussel og klimabelastning» kan man lese allerede på forsiden, og inne i bladet blir retorikken enda skarpere.

FNs naturpanel dokumenterer at naturtap er et av de aller største miljøproblemene vi har. Naturtapet truer artsmangfoldet. En million arter står i fare for å bli utryddet. Situasjonen har blitt så alvorlig at vår egen eksistens kan være truet. Andre arter burde ha verdi i seg selv, men det viser seg at engasjementet blir større når det opplyses om at homo sapiens selv er i faresonen. På Sjonfjellet lever det ville dyr, fugler, insekter og planter. Mener MDG Rana at disse ikke har verdi i seg selv, ettersom partiet ikke kategorisk kan si nei til industrialisering av dette villmarksområdet? Det er jo ganske oppsiktsvekkende at MDG Rana allerede nå sier at de vil vurdere å være positive til industrialisering av fjellet, hvis en ny konsesjonsutredning skulle lande på en slik konklusjon.

Olav Nyjordet lever i den tro at «all klimavennlig produksjon av energi i prinsippet vil fortrenge produksjon av fossil energi». Han forutsetter ganske enkelt at menneskehetens forbruk ikke vil øke. Finnes det noen form for dokumentasjon på at dette er tilfellet? Finnes det i det hele tatt noen form for dokumentasjon på at bygging av landbasert vindindustri løser klimaproblemet? Det er jo mange faktorer som ikke er tatt med i regnestykkene. Når myrer dreneres i det grønne skiftets navn frigjøres drivhusgasser som bidrar til økt oppvarming av kloden. «Mange steder kan vindkraftverkene faktisk bety økte CO2-utslipp» kan man lese i september-utgaven av Aftenposten Innsikt.

Vi har i dag flere ministere som er pådrivere for landbasert vindindustri. Disse er samtidig pådrivere for åpning av nye oljefelt. I næringslivet ser vi det samme. De aktørene som har tjent store penger på olje, er nå de største pådriverne for å bygge vindindustri. Regjeringen, OED, NVE og vindkraftbaronene hopper bukk over Naturmangfoldsloven, i det grønne skiftets navn. Hvor troverdige er disse aktørene i miljøspørsmål, når man ser på historikken? Hvor dypt stikker det egentlig, dette klimaengasjementet til Freyr?

NVE har mottatt over 5000 høringssvar til forslaget til en nasjonal ramme for vindkraft som ble lagt fram 1. april i år. De fleste er negative. NVEs konsesjonsbehandlinger får rett og slett strykkarakter av de faglig sterke miljøorganisasjonene. MDG Rana velger likevel å gi NVE sin blinde tillit. MDG Rana, hvordan gikk dere fram da dere skulle innhente «fakta og kunnskap» fra Norges Miljøvernforbund? Jeg må nesten spørre, for dette er ikke i det hele tatt sporbart i det dere skriver til meg. At dere skal ha tatt kontakt med Freyr og innhentet «fakta og kunnskap» fra finansministerens bror, er imidlertid lett å tro på.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.