– Flere av kommentarene grenser opp mot sjikane og annen straffbar adferd

Skrevet av Hedda Hiller
06.02.2019 14:37 - OPPDATERT 06.02.2019 17:03

Saksbehandlere skal være utsatt for personangrep i forbindelse med behandling av dispensasjonssøknader for skuterkjøring.

Rana kommune har i ettermiddag lagt ut informasjon om behandlingstid for dispensasjonssøknader for bruk av snøskuter på sine hjemmesider. Her fremkommer det at saksbehandlere i kommunen skal ha fått mye kritikk for behandlingstiden for
dispensasjonssøknader for skuterkjøring.

Kritikken skal ha vært rettet direkte mot saksbehandlere i kommunen, med til dels sterke personangrep på sosiale medier.

JOBBER FOR Å KORTE NED BEHANDLINGSTIDEN

Rana kommune opplyser at de tidligere i sesongen hatt en behandlingstid på i overkant av to måneder. Behandlingstiden for søknader om kjøring til egen hytte skal nå være under to uker.

– Rana kommune har satt inn ekstraordinære tiltak for å redusere saksbehandlingstiden. Dette innebærer blant annet merarbeid for ansatte, som i perioden etter årsskiftet har jobbet lange dager og i helger. I tillegg har avdelingen omprioritert ressurser fra andre områder. Som et resultat av dette, har behandlingstiden for søknader om kjøring til egen hytte blitt redusert til
under to uker. Vi har for tiden ingen andre saksområder hvor behandlingstiden er så kort. Til sammenligning er fristen kommunen har for å behandle en dispensasjonssøknad i en byggesak 12 uker, skriver rådmann Robert Pettersen. 

Kommunen har mottatt bortimot 500 søknader siden 1. oktober. I 2018 økte de bemanningen fra én til to saksbehandlere på motorferdselsområdet, noe som etter kommunens vurdering skulle være tilstrekkelig til å håndtere saksmengden i et normalår.

– Vi har i samme periode fått flere store politiske bestillinger i saker knyttet til skuterkjøring hvor det er gitt svært korte frister for å levere. For å håndtere de politiske bestillingene har vi vært nødt til å sette inn store ressurser, og én av saksbehandlerne ved avdelingen har kun jobbet med disse sakene. Konsekvensen er at vi har hatt færre ressurser til å håndtere søknadene om dispensasjon fra motorferdselsloven, skriver Pettersen.

 – SVÆRT BELASTENDE

Rana kommune vil følge debatten i sosiale medier fortløpende, og klare lovbrudd vil bli anmeldt umiddelbart

[annonse]
– Rana kommune har registrert at mye av den kritikken som er fremsatt overfor kommunen på sosiale medier er rettet mot enkeltpersoner som er ansatt i Rana kommune. Flere av kommentarene som er publisert i Rana Blad sine kommentarfelt grenser opp mot sjikane og annen straffbar adferd etter straffelovens bestemmelser. Dette er svært belastende for de berørte, og som arbeidsgiver har kommunen nulltoleranse for slik adferd, avslutter rådmann Robert Pettersen. 

Hva kan du selv gjøre for å unngå lang ventetid?

  • Sjekk om du trenger ny dispensasjon i god tid før skutersesongen starter, gjerne når du avslutter skutersesongen i år.
  • Søk i god tid før sesongen starter.
  • Søker du før 1. september vil du få svar før skutersesongen starter.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.