Flere jenter gjennomfører videregående

Skrevet av Roger Marthinsen
08.06.2018 10:32

Stadig flere elever gjennomfører videregående opplæring i Nordland. Men statistikken viser også tendenser som bekymrer.

Dette viser Statistisk  Sentralbyrås (SSB) gjennomføringstall for 2012-kullet. Målingen som ble gjort 1. oktober 2017, det vil si fem år etter at de starta i videregående opplæring høsten 2012.

– 67,8 prosent av de som starta på Vg1 høsten 2012 i Nordland fullførte og bestod på normert tid eller i løpet av fem år. Dette er det høgeste tallet SSB har målt i Nordland, og det er selvsagt svært gledelig. 2012 kullet er 1,3 prosentpoeng bedre enn 2011 kullet, og har nesten samme fremgang som nasjonalt (1,4 prosent), sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

Det er jentene som står for framgangen i 2012-kullet – og i særlig stor grad jentene på yrkesfag der andelen gjennomføring i løpet av fem år gikk opp med nesten fem prosentpoeng fra 2011-kullet. Guttene på dette kullet har en liten tilbakegang.

– Det er selvsagt bekymringsfullt, men vi tror dette tallet vil bedre seg i takt med at lærlingsituasjonen innen endel fag har blitt bedre, sier Olsen. Hun legger til også et annet faktum fra tallmaterialet bekymrer en smule, nemlig at gjennomføringsgraden for studieforberedende går litt ned.

– Et viktig element i Nordlandsmodellen er tvert imot at flere ungdommer i Nordland må ta studiespesialisering for å kunne  fylle samfunnets behov for stadig flere sykepleiere, leger, ingeniører etc. På dette området må vi sette inn  en ekstra innsats, sier Olsen.

Det er faktum at foreldrenes utdanningsnivå har en meget stor innvirkning, statistisk sett, på ungdommens fullføringsgrad i videregående. Dess høgere utdanning foreldrene har, dess bedre vil barna deres klare seg i videregående og dess lavere blir frafallet. Slik er det også i Nordland.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.