–⁠ Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser

Sender ut varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare.


Varslingstjenesten Varsom har sendt ut jord-, sørpe- og flomskredfare for deler av Nordland. Varselet gjelder store deler av fylket, fra fylkesgrensa mot Trøndelag til nord for Bodø.

Det er fare for sørpeskred på oransje nivå. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 30 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Faren for jordskred og utglidninger vurderes til gult nivå og gjelder områder uten snø og frost i bakken. Det ventes opp mot 70 mm regn fra tirsdag ettermiddag til onsdag formiddag. Relativt høye temperaturer og vind bidrar også til snøsmelting.


– Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget, skriver Varsom om mulige konsekvenser.

– Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skredsituasjonen og følg værradaren. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak, oppfordrer varslingen.
****

***