Sikret flertall for utredning av løsning som kan gi raskere Bustneslia-opprusting

Anita Sollie og Høyre får med seg Ap, Sp og Frp til å gå inn for løsning som kan føre til at Bustneslia kan rustes opp flere år tidligere enn fylkesrådet legger opp til, samtidig som man kan spare hundrevis av millioner.

Det har vært knyttet stor spenning til Bustneslia, som har ventet lenge på en ny veiløsning. Saken skal behandles av fylkestinget i morgen, som en del av regional transportplan 2022-2033. I fylkesråders forslag ligger Fv810 Bustneslia inne med 500 mill. kroner, men der 400 av de 500 millionene er lagt inn i siste del av perioden.

At pengene kommer sent betyr en opprusting om tidligst fem-seks år, for en strekning som betegnes som en av de verste flaskehalsene i Nordland. Indre Helgeland regionråd har uttrykt betydelig skuffelse over dette, og har i møter de siste dagene med både partigrupper og samferdselskomité på fylkestinget, bedt om at det må komme mer penger tidligere i perioden. Og nå kan mye tyde på at man blir hørt:

I forbindelse med fylkestingets behandling av regional transportplan 2022-2033, kommer Nordland Høyre i morgen til å fremme et forslag om at ny vei i Bustneslia skal realiseres så raskt som mulig.

– Dette er viktig for både innbyggere og næringsliv i hele regionen å få på plass en god vei over Bustneslia. Derfor fremmer vi nå et forslag som vi håper vil gi en raskere fremdrift for prosjektet, sier fylkestingsrepresentant Anita Sollie fra Høyre. 

Forslaget fra Høyre lyder som følger:

"Nordland fylkesting vil peke på behovet for å også utrede andre alternativer knyttet til Bustneslia, spesielt dersom dette kan føre til en raskere og billigere realisering av en ny løsning."

Forslaget fra Høyre fikk støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet i komité for samferdsel sin behandling av saken. Dermed ligger det an til at forslaget får flertall, når Regional transportplan 2022-2033 behandles i plenum i fylkestinget i morgen.  

Det forslaget som dermed ligger an til å bli utredet, er Ospas AS sitt forslag til opprusting av Bustneslia. Dette er en løsning uten tunnel, og som anslagsvis vil koste minst 200-300 mill. kroner mindre enn alternativer med tunnel.

– Med den enorme veksten i aktivitet og næringsvirksomhet i regionen de kommende årene er det helt nødvendig at vi snart kommer i gang med prosjektet og får en god, varig løsning for denne viktige næringsveien, sier Anita Sollie. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]