30 koronatester fra Lovund er i dag transportert med helikopter til Nordlandssykehuset i Bodø.

Flyr korona-tester til Bodø for å få hurtige svar

Skrevet av Roger Marthinsen
20.11.2020 18:25 - OPPDATERT 20.11.2020 19:22

Hurtigtester og helikopter-transport, 30 personer i karantene og delvis nedstenging av øya: Slik forsøker de å stanse smitte-utbruddet på Lovund.

Tre personer bosatt på Lovund har testet positiv på Covid-19-smitte, og er satt i isolasjon. Smittesporingsteamet arbeider nå intensivt med smittesporing, for å avdekke eventuell ytterligere smitte. Det utføres også omfattende testing av lokalbefolkningen.

30 nærkontakter av de smittede er testet i dag. For å få raskest mulig svar på testene har Nova Sea bistått kommunen og transportert testene til Nordlandssykehuset i Bodø med helikopter.

– Dette medfører at testresultatene sannsynligvis vil være klare i kveld eller i morgen, melder Lurøy kommunes krisestab på kommunens hjemmeside.

Alle familiemedlemmer til personer som er testet er blitt anbefalt å være i karantene til prøvesvarene foreligger.

Kommunen tar nå også i bruk hurtigtesting, for å få raskt svar. Man har fått låne 25 hurtigtester fra Rana, og tar i bruk hurtigtesting parallelt med ordinær testing i arbeidet med å avdekke smitte raskere. Ytterligere 200 hurtigtester er på vei til kommunen.

– På denne måten vil vi hurtigere kunne avdekke og isolere potensielle smitteveier, melder krisestaben, som oppfordrer innbyggerne til å tillate hurtigtesting. Hurtigtesten inngår i et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet og innbyggere som testes må gi muntlig samtykke til å avlegge hurtigtest i tillegg til ordinær test.

– Vi oppfordrer personer som blir spurt, om å gi dette samtykket, da det vil ha stor betydning for arbeidet med smittebegrensning, melder kommunen. 

Samtlige innbyggere på Lovund oppfordres til å holde seg mest mulig hjemme, og begrense kontakten med andre. Dette vil være et svært viktig tiltak for å beskytte sårbare grupper og bidra til opprettholdelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Ved behov for legehjelp i helgen skal man ringe 116-117.

Videre så oppfordres personer som er i karantene og isolasjon til å få friske kontakter til å gjennomføre handling av dagligvarer. Overlevering av varer skal skje utendørs og uten kontakt. Ved behov kjører også den lokale dagligvarebutikken på øya varer hjem på bestilling (kan bestilles på [email protected] – send inn handleliste og telefonnummer, varer kjøres normalt ut samme dag).

[annonse]
Friske personer som ikke er nærkontakter handler selv. Det oppfordres imidlertid til at kun én person fra husstanden gjør innkjøp, og at man bruker «hele åpningstiden».

– Unngå å handle på tidspunkt hvor det normalt er mye trafikk. Det er også svært viktig å minne om å holde god avstand, også til de ansatte, og bruke håndsprit både på vei inn, og når en går ut av butikken, skriver krisestaben.

Barnehagen holder etter planen åpent mandag. Skolen vil være stengt i hvert fall mandag.  

– Videre informasjon om organisering av barnehage– og skoletilbudet vil bli gitt når kommunen har bedre oversikt over situasjonen. Inntil videre er det hjemmeskole mandag, som tidligere annonsert.  Barnehagen holdes åpent mandag, men det kan komme endringer i åpningstid og inndeling av kohorter. Beskjed om dette vil bli gitt direkte fra barnehagen, melder Lurøy kommune.

Grunnet smitteutbruddet på Lovund er det satt inn ekstraordinære tiltak i denne kretsen. Det er imidlertid innført skjerpede tiltak i hele kommunen, som man på det sterkeste anmoder fastboende og besøkende om å følge:

 • Unødvendige reiser og opphold utenfor kommunen bør vurderes utsatt
 • Hvis en må reise kollektivt, pass på å hold god avstand til andre reisende hvis mulig.
 • Også reiser mellom steder innad i kommunen bør begrenses eller vurderes utsatt.
 • Elever som har kommet hjem fra stengte skoler anmodes om å begrense sosial kontakt, og være særlig oppmerksom på mulige symptomer som kan tyde på smitte
 • Besøkende og arbeidspendlere inn til kommunen bes om å unngå sosial kontakt/utvise særskilt aktsomhet i omgang med andre
 • Grundig hånd- og hostehygiene
 • Personer med symptomer –også vage, bes teste seg og holde seg hjemme i påvente av testresultat
 • Begrens sosial kontakt så godt det lar seg gjøre
 • Ved sosial omgang:Hold minimum 1 meter avstand, helst mer
 • Personer som har hatt omgang med andre bør holde 2 meter avstand til personer i risikogrupper
 • Hold deg hjemme når du er syk
 • Maks fem gjester i private hjem, utenom familie. Dersom gjestene er fra samme husstand kan man være flere.
 • Arrangementer, øvelser og treninger sammen med andre og/eller i felleslokaler anmodes avlyst inntil videre
 • Nærbutikker anmodes om å holde «Kaffekroker» stengt fremover 
----------

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.