Atle Frøysland er alltid på plass når det arrangeres dialogkonferanse om laks og ørret i Salten. I år hadde han med seg gode nyheter for Beiarn. Foto: Designia / Lars Antonsen

Flytter nasjonal stiftelse for villaks til Beiarn

Skrevet av Redaksjonen
16.04.2018 10:01 - OPPDATERT 16.04.2018 12:37

Norsk Villaksforvaltning flyttes fra Førde til Beiarn. Daglig leder Atle Frøysland mener Beiarn og Nordland er best skikket til å ivareta stiftelsens mål og ambisjoner.

Frøysland har tenkt tanken en stund. Han er årlig deltaker på Dialogkonferansen for laks og ørret som har vært arrangert i fire år. Han har også gjennom sitt daglige virke fått med seg at Beiarelva er en av Norges beste lakseelver hva fangst, forvaltning og tilrettelegging angår.

For den nye lokaliseringen er det ingen ulempe at Beiarn ligger i Nordland. Det er 98 lakseførende vassdrag i fylket.

BESTE STEDET

– I Beiarn er det det tilrettelagt for fiskere, det er kultivert og motivert. I tillegg er det i regionen etablert et godt samarbeid med oppdrettsnæringen gjennom Gifas, Nova Sea og Salten Aqua. Dette samarbeidet er til etterfølgelse, sier Frøysland.

Det er ikke hvert år en ikke-offentlig organisasjon flytter fra sør til nord. På klingende Sunnfjord-dialekt mener han dette er det beste for norsk villaksforvaltning i framtiden.

– Gratulerer både til Beiarn og til Stiftelsen for en spenstig beslutning sier Odd Emil Ingebrigtsen, daglig leder i Bodøregionens Utviklingsselskap.

VERDISKAPNING

– Jeg tror Dialogkonferansen har vært et godt møtested og en katalysator for dette. Stiftelsen er handlekraftig og resultatorientert med en pragmatisk tilnærming. Det har vært en fornøyelse å samarbeide med dem gjennom flere år. Jeg tror dette vil legge grunnlag for enda mer aktivitet og økt verdiskaping, sier Ingebrigtsen.

Formålet til Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning (SNVF) er å utvikle en framtidsrettet lakseforvaltning og lakseturisme i og i tilknytning til våre lakseelver.

Felles for alle som har vært med å stifte Norsk Villaksforvaltning er at de har interesse og omtanke for villaksen. Det er fire grupper av stiftere: Grunneiere, sportsfiskere, kraftselskap og oppdrettsselskapene Marine Harvest, Lerøy Seafood, Grieg Seafood, Cermaq og Salmon Group.

 De fire gruppene av stiftere er de som sammen med myndighetene har det største ansvar for villaksen og den største nytten av velfungerende elver.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.