Veien ble stengt etter raset som gikk ved 13-14-tiden fredag. Foto: Kristin Marthinsen

Flyttet Vassveien til tryggere grunn

Skrevet av Roger Marthinsen
24.02.2020 19:30

Har fått kostnaden etter raset.

For snart tre uker siden måtte Vassveien i Aldersundet stenges, etter at store vannmengder forårsaket en utrasing.

Etter en befaring ble det konkludert med at det var fare for ytterligere utrasing, og det ble derfor bestemt at veien måtte flyttes inn på mer sikker grunn. Dette arbeidet var ferdigstilt ferdig rett før helgen, og nå er også kostnaden klar:

Arbeidet med omlegging av Vassveien anslås til cirka 850.000 kroner (eks mva), der flyttingen av veien beløper seg til 700.000 kroner, flytting av autovern 60.000 kroner, innsåing av en skråning 10.000 kroner og asfaltering rundt 90.000 kroner. 

– For å kunne planlegge ordinært veivedlikehold i 2020 er det nødvendig å tilføre vedlikeholdsmidler til budsjett for kommunal vei, skriver Lurøy-rådmann Karl-Anton Swensen i sin innstilling til formannskapet, som sal behandle saken kommende onsdag. 

Rådmannen foreslår at formannskapet bevilger 700.000 kroner til finansiering av anleggsarbeidet som omfatter flytting av veien, samt stikkrenner og grøfting. Innsåing og flytting av autovern vil man ta over et  vei- og vedlikeholdsbudsjett, mens man ikke ser umiddelbart behov for asfaletring men vil gruse veistykket som er omfattet av omleggingen.

– Men siden det er en bratt stigning i området vil en nok oppleve at grus vil bli vasket ut ved større nedbørsmengder. Derfor er det tilrådelig at en får asfaltert nevnte veistykke når en foretar andre asfalteringer i området, påpeker rådmannen i sin innstilling.

----------

Les også:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.