Fødsler flyttes midlertidig til Sandnessjøen

– Helgelandssykehuset har i lengre tid hatt mindre personell enn nødvendig for å drive fødestua i Brønnøysund på en tilfredsstillende måte.

Helgelandssykehusets føde- og barselstue i Brønnøysund flytter fødslene til fødeavdelingen i Sandnessjøen i en periode til og med 31. mars 2022. Det skal fortsatt være dagdrift i Brønnøysund, med poliklinikk med døgnkontinuerlig oppfølging av gravide og følgetjeneste. 

Helgelandssykehuset har i lengre tid hatt mindre personell enn nødvendig for å drive fødestua i Brønnøysund på en tilfredsstillende måte. Det har ikke lykkes å rekruttere eller få til andre ordninger, og derfor må fødsler midlertidig flyttes fra fødestua i Brønnøysund. Fødestua har allerede vært stengt noen helger, av samme årsak.

Dette melder Helgelandssykehuset i en pressemelding. 

– De ansatte ved fødestua gjør en meget god jobb og har strukket seg langt for at vi skal kunne opprettholde fødetilbudet flest mulig dager. Det er ikke økonomi som ligger til grunn for at vi nå ser oss nødt til å flytte fødslene for en periode. Pasientsikkerhet er det viktigste for oss og da må vi drive forsvarlig, sier medisinsk direktør ved Helgelandssykehuset, Hanne M. Frøyshov.

– Vi har gjort det som er mulig for å holde åpent for fødsler, men vi kan ikke forsvare å fortsette som nå, uten å ha fått bemanningen på plass, sier medisinsk direktør Hanne Frøyshov. 

Tiden fram til 31. mars skal brukes godt, til kompetanseheving og videreutdanning av personell og ny innsats for å lykkes med rekrutteringen. Helgelandssykehuset har som mål å løse bemanningsutfordringene og få åpnet fødestua igjen fra 1. april 2022 og vil bruke denne tiden på å bygge en mer robust tjeneste som vil være stabil på sikt. 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.