Følg dagens sykehus-styremøte direkte

Skrevet av Roger Marthinsen
29.08.2019 10:45

Helgelandssykehuset gjennomfører i dag styremøte, på Fru Haugans hotell i Mosjøen. Møtet kan du følge direkte her på Vefsn No.

Følgende saker står på sakslista:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 18.06.2019

Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 21.06.2019

Virksomhetsrapport juli 2019

Fullmakter - oppdatert instruks for AD og dokument for Fullmaktsdelegasjon

Ambulanseplan Helgelandssykehuset HF - revidert

Helgelandssykehuset 2025 - samfunnsanalyse, øk.analyse, framdriftsplan og DMS

Møteplan 2020

Referatsaker til styret:

Brev til styreleder fra Hanne Nora Nilsen vedrørende innsynsbegjæring

Brev til styret i Helgelandssykehuset HF - Vefsn kommune 13.06.2019

Brev til styret i Helgealndssykehuset - Rana kommune

Til styret og administrerende direktør fra NITO - tillitsvalgt David Jakobsen

Brev til styret i Helgelandssykehuset HF fra Hemnes kommune

Brev til styret i Helgelandssykehuset HF fra Hemnes kommune

Bekreftelse på mottak av brev fra Hemnes kommune - uttalelse til Helse Nord

Brev til styret i Helgelandssykehuset HF fra Rana kommune