Følg dagens sykehus-styremøte direkte

Skrevet av Roger Marthinsen
29.08.2019 10:45

Helgelandssykehuset gjennomfører i dag styremøte, på Fru Haugans hotell i Mosjøen. Møtet kan du følge direkte her på Vefsn No.

Følgende saker står på sakslista:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 18.06.2019

Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 21.06.2019

Virksomhetsrapport juli 2019

Fullmakter - oppdatert instruks for AD og dokument for Fullmaktsdelegasjon

Ambulanseplan Helgelandssykehuset HF - revidert

Helgelandssykehuset 2025 - samfunnsanalyse, øk.analyse, framdriftsplan og DMS

Møteplan 2020

Referatsaker til styret:

Brev til styreleder fra Hanne Nora Nilsen vedrørende innsynsbegjæring

Brev til styret i Helgelandssykehuset HF - Vefsn kommune 13.06.2019

Brev til styret i Helgealndssykehuset - Rana kommune

Til styret og administrerende direktør fra NITO - tillitsvalgt David Jakobsen

Brev til styret i Helgelandssykehuset HF fra Hemnes kommune

Brev til styret i Helgelandssykehuset HF fra Hemnes kommune

Bekreftelse på mottak av brev fra Hemnes kommune - uttalelse til Helse Nord

Brev til styret i Helgelandssykehuset HF fra Rana kommune

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.