Foto: Hans Petter Sørensen

"Folkeaksjonen vil støtte studentene i deres kamp"

Folkeaksjonen støtter Nesnastudentene!

Studenter ved Nord universitet, Campus Nesna, har engasjert advokat for å få fullføre sin utdanning på Nesna, slik de lovmessig har krav på og som de tidligere har fått løfte om (NRK, vedlegg 1).

Vi vil fullføre utdanningen vår på Nesna, vi vil beholde det gode læringsmiljøet vårt og vi vil ha en fullverdig masterutdanning, krever studentene. 

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland støtter Nesnastudentene fullt ut. Det nasjonale Studiebarometeret viser at Nesnastudentene er de mest fornøyde studentene i hele Norge (Khrono, vedlegg 2). Hverken Bodø eller Levanger kan vise til tilsvarende studiekvalitet.

Nå blir denne gode studiekvaliteten satt i spill for studentene, fordi de tvinges til å flytte fra Campus Nesna. Studenter som ble tatt opp ved Campus Nesna høsten 2019, fikk løfter om å fullføre på Nesna, det vil si til og med våren 2024.

Senterpartiet med Dokument 8-forslag i Stortinget

Folkeaksjonen er spesielt bekymret for studentenes situasjon, fordi Nord universitet har sagt opp leieavtalen med Statsbygg fra og med våren 2022 og KMD har godkjent denne oppsigelsen, til tross for at Statsbygg betviler at Nord universitet har rettslig kompetanse til dette.

Advokat Raugland har, i et notat til Folkeaksjonen, gitt støtte til Statsbyggs forståelse av oppsigelsen.

I Stortinget ligger det nå et Dokument 8-forslag fra SP (Stortinget, vedlegg 3), som handler om hva som skal skje med bygningsmassen ved Campus Nesna, etter at KMD har godkjent Nord universitets oppsigelse.

Nå handler det om å hindre at regjeringen og Statsbygg får mulighet til å selge bygningsmassen ved Campus Nesna og dermed hindre at studentene kan fullføre sin utdanning her. 

[annonse]
Folkeaksjonen vil støtte studentene i deres kamp og gjøre alt vi kan for å skaffe den politiske støtten som trengs. Vi har også startet en innsamlingsaksjon til støtte for studentene i deres videre arbeid. 

I tillegg til kampen om selve campus kan vi informere om at SV nå tar hele saken om nedleggelse av lærerutdanninga på Nesna og sykepleierutdanninga i Sandnessjøen inn til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite (Brønnøysund Avis, vedlegg 4). Dette er en viktig utvikling i kampen om å bevare høyere utdanningstilbud sentralt på Helgeland.

Folkeaksjonen vil gjøre det de kan for å hindre at bygningsmassen på Nesna blir solgt, skriver Catrine Hole. Foto: Hans Petter Sørensen

1: https://www.nrk.no/nordland/studenter-gar-rettens-vei-for-a-fullfore-graden-sin-ved-nord-universitet-avdeling-nesna-1.15014214

2: https://khrono.no/studiebarometeret-fornoyde-i-nord-mer-mellomfornoyde-i-vest/456506

3: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-078s/

4: https://www.banett.no/nyheter/2020/05/14/SV-vil-ta-Nesna-til-kontrollkomiteen-21829632.ece

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.