Foto: Rana kommune

– For å nå bærekraftmålene må vi jobbe smart, kunnskapsbasert og løfte sammen

Skrevet av Roger Marthinsen
26.05.2020 10:00

Bodø og Rana viser vei for hvordan norske kommuner skal nå FNs bærekraftmål.

I dag blir det nasjonale bærekraftsnettverket «Network of Excellence» konstituert.
Bærekraftsnettverket består av 12 kommuner og tre fylkeskommuner, og utgjør ryggraden i det nasjonale og FN-støttede prosjektet Bærekraftløftet. Formålet er å samle kommunal sektor til felles innsats for bærekraftig samfunnsutvikling.

Rana og Bodø kommuner er så langt eneste nordnorske kommuner som deltar i nettverket.

– Utviklingen mot økologisk, sosial og økonomisk bærekraft går ikke raskt nok, og de fleste kommuner jobber ikke kunnskapsbasert og systematisk med bærekraftmålene. Nettverket skal utvikle arbeidsmåter og få på plass viktige forutsetninger slik at kommuner gjennom samarbeid lokalt kan nå bærekraftmålene raskere. Vi er glad for å kunne bidra til dette viktige arbeidet, sier rådmann i Bodø, Rolf Kåre Jensen, og rådmann i Rana kommune, Robert Pettersen, i en pressemelding.

(Saken fortsetter under bildet)

Bodø-rådmannRolf Kåre Jensen. Foto: Bodø kommune

Som et utgangspunkt for arbeidet er det i samarbeid med FN gjennomført en bærekraftanalyse. Nøkkeltall i analysen viser status for økonomisk, økologisk og sosial bærekraft til hver enkelt kommune i nettverket.  Det er første gang en slik innsamling av data i flere byer i samme land gjøres samtidig. Hvordan bærekraften er for Bodø vil bli presentert for Bodø formannskap 18. juni. Resultatene for Rana kommune presenteres i Rana kommunestyre 8. juni.

– Analysen forteller oss hvor vi har utfordringer og hvordan vi må prioritere for å bli mer bærekraftig. Resultatet av analysene vil danne grunnlag for kommunenes samfunnsplanlegging, sier Jensen og Pettersen.

Regjeringen har gjennom «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023» bestemt at FNs 17 bærekraftmål skal være overordnet mål for bærekraftig planlegging og samfunnsutvikling i Norge. Kommunene er viktige aktører i dette arbeidet på grunn av nærheten til befolkningen, lokalt næringsliv og organisasjoner. Målet er en større dugnad mot bærekraftig utvikling lokalt, som vil gi ringvirkninger nasjonalt og globalt.

– Dette innebærer flere lokale tiltak; alt fra politiske vedtak om overordnede mål til mobilisering av innbyggere og næringsliv. For å nå bærekraftmålene må vi jobbe smart, kunnskapsbasert og løfte sammen, sier rådmennene.

[annonse]
Kommunene som deltar i Bærekraftnettverket er Asker, Bodø, Bærum, Haugesund, Karmøy, Kristiansand, Kristiansund, Molde, Rana, Stavanger, Trondheim og Ålesund kommuner, samt fylkeskommunene Møre og Romsdal, Trøndelag og Viken.

Konstitueringen skjer i et digitalt møte i dag, tirsdag 26. mai. Møtet kan følges direkte her:

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.