–⁠  For en familie på fire koster det 4.136 kroner tur/retur fylkeshovedstaden fra Lovund

– Det er ulogisk at det skal koste mindre å reise med fly enn med hurtigbåt.


Lurøy Arbeiderparti mener det nå er på høy tid å ta grep om prisnivået på hurtigbåtbilletter. 

– Det er ulogisk at det skal koste mindre å reise med fly enn med hurtigbåt. Når det gjøres nødvendige kutt i fly- og ferjebillettpriser, så kan man ikke overse hurtigbåtene. Det er kystens kollektivtilbud og bør ha en lavere pris enn i dag, sier Tarjei Østrem, ordførerkandidat for Lurøy Arbeiderparti i en pressemelding.

Han påpeker at Hurtigbåten er en nødvendig transportvei for innbyggerne langs kysten, som er avhengig av dette transportmidlet for å komme inn til regionsentrene.

– Det er oppgaver man må reise for å få løst, og derfor utgjør hurtigbåtene et samfunnsoppdrag som er nødvendig for at det skal kunne fortsette å bo folk langs kysten. De høye prisene legger en urimelig byrde på denne delen av befolkningen, sier Øsrem.

Han viser til at det er også tungvint at reisende fra ytterdistriktene ikke kan bestille gjennomgående billetter. Dette fører til frustrasjon og burde vært unødvendig.

– For en familie på fire koster det 4.136 kroner tur/retur Fylkeshovedstaden fra Lovund. Jeg mener dette er en altfor høy pris, og en pris som stimulerer til at folk heller tar bilen og kjører strekningen. Det blir en lang reise, det stimulerer ikke til bolyst og er heller ikke positivt for miljø eller utnyttelse av hurtigbåten.

– Vi jobber derfor opp mot fylkesnivå og regjeringsnivå for å få kompensert for ulempene reisende har med hurtigbåt. 

– Når det betales strømstøtte på flere titalls milliarder for ulempene de sørpå har med kostbar strøm – ja da bør samfunnet også i større grad stille opp med støtte til oss her nord og langs kysten som har urimelig høye priser på transport og reiser, sierTarjei Østrem.

****

 

 

X