–⁠ For familien på fire som bor på Lovund vil en prisreduksjon på 25 prosent bety 1034 kroner i rabatt."

— Når fylkesrådet nå reduserer hurtigbåtbillettene med 25 prosent er dette noe vi har jobbet med over lang, lang tid, skriver Iren Beate Teigen, ordførerkandidat for Senterpartiet.


_____

Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern skribent. Meninger og ytringer sår for skribentens regning.
_____

Enda en gladnyhet for Lurøy kommune!

Vi skal jobbe videre vi!

Kysten er viktig for Senterpartiet i Nordland! Vi vet at det er nødvendig med hurtigbåter som fungerer, ferger som kan ta med bilene over havet og vi ser på rutene våre som en forlengelse av veien. – Altså en viktig del av infrastrukturen i enhver kommune. Båter og ferger brukes til pendling, gods og eksport og er viktige for at verdiskapingsfylket Nordland skal fungere.

Senterpartiet programfestet at det skal innføres gratis hurtigbåter og ferger før stortingsvalget 2021. Fergene i Lurøy og andre steder på Helgeland har allerede blitt det, og nå fortsetter jobben med å få dette innført på hurtigbåt også. Det er en jobb som tar tid og som må tas over år, men det er svært gledelig at vi er igang!

Da denne politikken ble løftet fra grasrota i Senterpartiet, også Lurøy Senterparti, og ble vedtatt nasjonal politikk, var det få i de øvrige partiene i Nordland som tok forslaget seriøst, i steden ble det latterliggjort. Noen ønsket bare å redusere prisene med 50% og så på det som umulig å få staten til å dekke alt. Noen andre ønsket at fylkeskommunen skulle dekke kostnadene med denne innføringen fra egen lomme. Sistnevnte forslag ville ikke vært bærekraftig og ville ikke kunne stått seg over tid.

Men, med en ny regjering er vi godt igang, og det er gledelig flere parti nå stiller seg bak at “såpass må det være”! Det lover godt for kysten, endelig har flere fått øynene opp for hva som skjer her.

Når fylkesrådet nå reduserer hurtigbåtbillettene med 25 prosent er dette noe vi har jobbet med over lang, lang tid. Det er kystbefolkningen og næringslivet selv som kjenner på kostnadene ved å bruke båtene og fergene, så reduksjonen er et kjærkomment distriktspolitisk tiltak. Denne «driftskostnaden» med kyst-Norge som ikke kompenseres for bør være statlig finansiert, men det er fint at startskuddet for denne inndekningen kommer nå. – Reduserte priser gir økt bolyst, og bedre konkurransevilkår for steder som er avhengige av havveien for å komme seg til og fra øya si. I tillegg til prisreduksjonen vil en heving av aldersgrensen på bruk av reisekortet i Nordland fra 19 til 25 år gjøre at det mange som får billigere billetter framover. – Godt nytt!

Nordland Senterparti har i sitt valgprogram før fylkestingsvalget 2023 sågar programfestet at de vil jobbe for billigere godstransport på hurtigbåt samt sikring av kranlast – dette er veldig bra og vil være en viktig og riktig vei for prisreduksjon på hurtigbåt videre.

For familien på fire som bor på Lovund vil en prisreduksjon på 25% bety 1034 kroner i rabatt. Får man staten med på de neste 25% har vi halvert prisen, men hvorfor skulle ikke hurtigbåtene være gratis? – Senterpartiet er i allefall klare på hva vi mener!

Iren Beathe Teigen,
Ordførerkandidat for Senterpartiet

****

 

 ****