Skolenes landsforbund Nordland ber statsminister Erna Solberg ta ansvar for situasjonen med videreutdanning av lærere.

"For lærere som nå er avskiltet av regjeringen har dette fått store konsekvenser"

Ta ansvar, Erna

Skolens landsforbund Nordland reagerer sterkt på hvordan videreutdanning for lærere gjennomføres i enkelte kommuner. Det er i dag to modeller for gjennomføring av kompetanse for kvalitet, vikarordningen og stipendordningen. Velger læreren å ta 30 studiepoeng gjennom vikarordningen, frigjøres den i 37,5 % sin ordinære stilling for å gjennomføre utdanningen, mens det gjennom stipendordningen utbetales 116.000 kroner.

Det meldes nå, at pga. stor lærermangel og vanskeligheter med å få kompetente vikarer, pålegger kommunene lærere å velge stipendordningen når de skal ta videreutdanning. I tillegg finnes det eksempler på at lærere blir pålagt pliktår etter endt videreutdanning.
 
For lærere som nå er avskiltet av regjeringen har dette fått store konsekvenser.
De makter ikke å ta videreutdanning i tillegg til full stilling, noe som kan føre til
at noen går av med AFP tidligere enn planlagt. For andre kan dette gi
helsemessige konsekvenser. Indirekte sier arbeidsgiver med slike vedtak, at
man må klare å jobbe ca. 140 % stilling, for å få lov å gjennomføre videreutdanning som igjen gjør en til en godkjent lærer i de enkelte fag.

Skolenes landsforbund Nordland krever at regjeringen nå tar ansvar for en skolepolitikk som gir alvorlige utslag for de lærerne som nå er avskiltet. Denne gruppen burde vært førsteprioritet til å ta videreutdanning etter vikarordningen, og ikke tvunget inn i stipendordningen som for mange kan være helseskadelig og kanskje til og med lovstridig.

Skolenes landsforbund Nordland krever igjen at regjeringen reverserer avskiltingen av godkjente lærere slik at vi klarer å beholde den lærerkompetansen som er i skolene. I dag er det mange faglig dyktige, voksne lærere som rett og slett velger AFP istedenfor å føle seg tvunget til å ta enda mer utdanning. Vi trenger alle lærere som har gjennomført sin utdanning mer enn noen gang i dagens skole.
 
 
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.