"For meg ser det ut som avdelinga i Sandnessjøen har handla illojalt mot foretaksledelsen"

Skrevet av Trond Ørjan Møllersen
17.01.2020 15:59 - OPPDATERT 18.01.2020 07:02

Illojalt?

Når støvet har lagt seg leser eg tydelig mellom linjen at den aktuelle avdelinga i Sandnessjøen ikkje snakka (kommunisert) med foretaksledelsen om statistikken fra Kreftregisteret. Avdelingslegan gikk kanskje å håpa på at de høge dødstallan skulle forbli uoppdaga av Helgelandssykehusets ansvarlige.

Eg har ikkje sett at en journalist har tatt opp dette. Da er det kanskje en alminnelig oppfatning at Helgelandssykehuset HF har medisinsk direktør og fagdirektør bare til pynt.

Eg kjenner ikkje konkret til ansvarsfordelinga i Helgelandssykehust HF, men eg antar at stillingen medisinsk direktør og fagdirektør er oppretta for å utvikle kvalitet i tjenestan. Eg vil sjå det som naturlig og elementært at varselet i Kreftregisterets statistikk gikk fra avdelinga i Sandnessjøen til foretaksledelsen og at de samarbeidd om løsninger.

For meg ser det ut som avdelinga i Sandnessjøen har handla illojalt mot foretaksledelsen, når saka ikkje er tatt opp den veien. Normalt krever det påtale. I stedet er vi havna i en situasjon der avdelinga i Sandnessjøen forventer å få ros, skryt og medynk for at de ikkje snakker med foretaksledelsen. Det ser ut som Helse Nords styreleder Renate Larsen er på denne posisjonen. Forstå det den som kan! I realiteten prosederer hun Helgelandssykehusets nedlegging.

-----

Les også:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.