Foto: Roger Marthinsen

"For Nesna er det som nå skjer katastrofalt"

Helgelandspendelen – endring av anløpskai på Nesna

Etter at NFK har sagt opp avtalen med ekspeditør og iverksatt anløp ved fergeleiet, er vi satt mange, mange tiår tilbake i tid hva angår service, mulighet for godstransport og regularitet på båten.

For Nesna er det som nå skjer katastrofalt både for næringsliv og privatpersoner som er avhengig av båten i forskjellige sammenhenger. 

Tidligere kunne man reise til Sandnessjøen med Helgeland på morgenen både for sykehusbesøk og andre ting og returnere utpå dagen. Nå må man sjekke bølgehøyden - selv på en godværsdag - for å se om det er sannsynlig at båten vil kunne anløpe fergeleiet.

Operatøren tar forbehold om anløp på bakgrunn av værmelding, og dette er en stor usikkerhetsfaktor for passasjerene. Dette var aldri et problem (med unntak av direkte uvær) da båten la til det kommunale kaiet.

Fenderveggen som benyttes som kai er veldig smal. Det er liten plass til håndtering av gods, og for passasjerer er det liten plass til å manøvrere f.eks. en rullestol på trygg måte. Den landgangen som legges ut fra Helgelandspendelen har en stigning på minst 45 gr. og er vanskelig nok å forsere for en ung og frisk person. 

Når det gjelder håndtering av gods, ser jeg at fylkesdirektøren for transport og infrastruktur har uttalt: …”landgang skal benyttes ved levering av pakker, og at godset skal bæres i land/om bord” (sitatet er hentet fra svar som er sendt til Lurøy kommune på bekymringsmelding, gjengitt i Rana No den 15.09.2020).

Med andre ord er det ikke mulig å sende tyngre/større ting enn det som kan bæres om bord. 

Og man må selvsagt møte opp og levere/hente godset ved båtens ankomst. Er dette et tilfredsstillende tilbud til næringslivet?

Og hvordan blir sikkerheten på fenderveggen ivaretatt når det blir vinter med snø og is? 

[annonse]
Hvilke regler gjelder for universell utforming i forhold til passasjerenes adkomstmulighet for å kunne benytte NFK sine transporttilbud?

Det må understrekes at mannskapet på båten gjør en god jobb ut fra de forhold de  skal takle.

Det NFK driver med når det gjelder samferdsel langs kysten, er å iverksette nedbygging av arbeidsplasser og servicetilbud og i neste omgang avfolking. Når de har greid å gjøre ruteopplegget så håpløst, upålitelig og vanskelig tilgjengelig at folk ikke har mulighet å benytte seg av det (i dette tilfellet Helgelandspendelen) ja da kommer NFK med fasitsvaret:  Ingen benytter seg av tilbudet, vi legger ned anløpsstedet.   Og dessverre ser dette ut til å være bare begynnelsen på nedbygging av offentlige transporttilbud. På fylket arbeides med neste steg som er at NEX 1 skal anløpe fergeleiet.

På Nesna arbeides det godt og aktivt for å få reetablert utdanningstilbud her. En av fordelene med Nesna har nettopp vært god kommunikasjon, det har vært enkelt å komme til og fra og også enkelt å pendle fra nabokommunene med båt.  

Hvis vi skal ha noen som helst forhåpning om vekst og utvikling på Helgeland, må vi ikke godta den nedbygging som NFK driver med langs hele kysten. 

----------

LES OGSÅ:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.