Tor Arne Gangsø i KS når partene i lærerstreiken møtes igjen hos Riksmekleren søndag. Foto: Hanna Johre / NTB

''For sjette året på rad ønsker KS at lærerne skal være lønnstaperne i kommunal sektor''


KS STYRER SKOLEN I GRØFTA

For sjette året på rad ønsker KS at lærerne skal være lønnstaperne i kommunal sektor. Siden 2004 har lærerne hatt en mindrelønnsutvikling på 14,4 prosent (2004-2020), noe som er dokumentert i en rapport KS selv har vært med å lage. Jo lenger utdanning du har, og jo lengre du har jobbet som lærer, jo mindre lønnsutvikling mener KS at du fortjener.

Da er det heller ikke så rart at 40 000 lærere står utenfor skoleverket og at søkertallene til lærerutdanningene går ned tredje året på rad. I et år der inflasjonen har skutt i været, og der prisene på mat, klær, drivstoff og andre nødvendige varer løper løpsk, mener altså KS at de fleste lærere igjen må ta til takke med en reallønnsnedgang. For flertallet av lærere er det snakk om en lønnsøkning på 2,3-2,5 prosent, altså ikke bare godt under det siste årets prisvekst på 6,5 prosent, men også godt under de 3,7 prosentene som frontfaget fikk.

Det er fint at KS ønsker å satse på økt lønn til nyutdannede lærere, slik at det skal bli mer attraktivt å velge lærerutdanning, men når lønn til nyutdannede tas fra dem som allerede jobber i skolen, blir det lite attraktivt å bli værende i yrket.

KS’ «generøse» tilbud til de nyutdannede er heller ikke så veldig mye å skryte av, all den tid ansatte med mer enn fire års høyere utdanning fortsatt har bedre lønn i alle andre sektorer enn skolesektoren, ifølge tall fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU).

Kravet om mastergrad i lærerutdanningene gjør altså at alle andre sektorer enn skolesektoren er mer attraktiv, dersom du bryr deg om hvilken lønn du får etter utdanningen. Tilbudet blir heller ikke bedre av at det nesten ikke utdannes lærere i de stillingskodene som KS ønsker å tilby mest til, altså nyutdannede med tre- og fireårig lærerutdanning. At du i tillegg kan forvente å få dårligere og dårligere lønnsutvikling jo lenger du står i jobben, gjør det neppe mer attraktivt.

Når KS nå appellerer til at vi må tenke på de stakkars barna som mister undervisning, så er det heldigvis noe KS selv kan gjøre med saken. Lærerforbundene stiller gjerne til nye forhandlinger dersom KS er villige til å gi oss et tilbud medlemmene våre kan godta, men da må KS vise reell vilje til forhandlinger. Det har ikke skjedd så langt.

Daniel Krutå Enge, Skolenes landsforbund

Johanne Husum, Utdanningsforbundet

Heidi Høydalsvik, Utdanningsforbundet

Thomas Michaelsen, Norsk Lektorlag

****

 ***