Adm.dir Hanne Nordgaard kan i dag legge frem et halvårsresultat for Helgeland Sparebank som er 35 mill. bedre enn første halvår 2018.

Forbedret resultatet med 35 mill.

Skrevet av Roger Marthinsen
13.08.2019 13:19 - OPPDATERT 13.08.2019 19:32

Helgeland Sparebank la i dag frem et halvårsresultat som viser 178 mill. i pluss før skatt.

– Gjennom stabil og god bankdrift viser vi at Helgeland Sparebank er den verdiskapende lokalbanken og en viktig drivkraft for vekst på Helgeland, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard i en pressemelding, i forbindelse med at banken i dag kan presentere et resultat før skatt på 178 millioner kroner, for første halvår.

Resultatet er en forbedring med 35 mill. kroner, sammenlignet med første halvår i 2018. Dette gir en egenkapital-avkastning på 8,1 prosent.

Resultatforbedringen skjer til tross for hard konkurranse i markedet, med økte innlånskostnadener og også økte kostnader der Helgeland Sparebank har økt kostnadene med 4 mill. første halvår i år, sammenlignet med første halvår i fjor. Kostnadsøkningen kommer blant annet som følge av ytterligere satsing på brukervennlige digitale løsninger og IT, fremgår det av bankens pressemelding.

Videre fremgår det at provisjonsinntektene er økt med 1 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Tap på utlån i 1. halvår er på 0,12 prosent av forvaltningskapitalen, mot 0,58 prosent i samme periode i fjor.

66 prosent av Helgeland Sparebanks utlån er lån til privatmarkedet. 90 prosent av en innskuddsmasse på kr 18,3 milliarder kroner er innskudd fra kunder på Helgeland. 82,4 prosent av utlånene, som er på 28,5 milliarder kroner, er på Helgeland.

– Dette forteller en sterk historie om Helgeland Sparebanks posisjon som lokalbanken på Helgeland. Vi er til for helgelendingene og gir tilbake til lokalsamfunnet gjennom å være en lokal verdiskaper og en lokal drivkraft, sier Hanne Nordgaard.

– Helgeland Sparebank har kapital og kompetanse til å være en drivkraft for vekst på Helgeland; vi kjenner helgelendingene og stoler på dem, det gjør at vi lykkes, sier Nordgaard.

----------

Nøkkeltall, Helgeland Sparebank, 1. halvår 2019

Resultat før skatt

178 mill.

EK-avkastning

8,1 %

12 mnd utlånsvekst

4,7 %

12 mnd innskuddsvekst

7,7 %

Forvaltnings-kapital

34,1 mrd.

Soliditet

Ren kjerne 15,2 %