Forbudt å samle rumpetroll

Skrevet av Roger Marthinsen
09.06.2021 17:00

Miljødirektoratet innfører forbud mot å samle rumpetroll uten egen tillatelse.

Sopp truer amfibiene, og for å unngå at den spres må du nå ha spesiell tillatelse for å fange rumpetroll. Amfibiene er også sårbare av andre årsaker.

– Det kan være spennende å følge utviklingen fra rumpetroll til frosk, men dessverre står det ikke så bra til med amfibiene våre. De trues av amfibiesopp, men også av forurensning, klimaendringer og gjengroing og nedbygging av dammer, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet, i en pressemelding. 

Amfibiesoppen har nylig blitt påvist i Norge og kan utgjøre en trussel mot frosk og andre amfibier. Soppen er smittsom og kan medføre sykdom og død hos amfibiene den kommer i kontakt med. Heldigvis har vi enda ikke registrert syke amfibier som følge av amfibiesoppen.

– Det er viktig å forebygge at soppen spres. Soppen finnes i vann, og vann som fraktes med rumpetroll kan komme på avveie og ut i annet vann enn der det ble hentet inn, sier Vangen.

– Vi ønsker å ta best mulig vare på amfibiene våre, og for å unngå spredning av amfibiesoppen er det derfor ikke lenger lov til å samle inn rumpetroll uten egen tillatelse, sier Vangen.

Tidligere var det et unntak i forskrift hvor egg/rumpetroll av buttsnutefrosk kunne samles inn for å se på utviklingen til frosk. Fra sesongen 2020 må du, som for alt annet vilt, søke om all håndtering.

– Hva gjør du om du allerede har fanget rumpetroll?

– Siden vi ser at bestemmelsen om dette har vært lite kjent, kan de som allerede har samlet inn egg eller rumpetroll beholde disse til de skal ut i naturen igjen. Det er veldig viktig at dyrene settes ut i den dammen som de kommer fra. Det samme gjelder for alt vann som er i berøring med dyrene. Vannet skal tilbake i den samme dammen og ikke i noe avløp, sier Vangen.

Er det behov for å samle egg /rumpetroll neste år skal søknad sendes til [email protected] Søknadene vil da behandles etter kap. 2 i viltforskriften.

[annonse]
-----

Batrachochytrium dendrobatidis

Soppen Bd som kan forårsake sykdom hos amfibier ble oppdaget i Norge av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i 2017 og kartlegges/overvåkes nå av eDNA Solutions gjennom prøver av vann. Artene som sannsynlig er mest utsatt for sykdommen i Norge er buttsnutefrosk og padde, og Nina har derfor startet et prosjekt hvor de følger mer med på disse artene. Så finner du et dødt amfibium, send den inn til NINA.

-----

Amfibier i Norge

I Norge har vi seks arter amfibier; buttsnutefrosk, spissnutefrosk, damfrosk, storsalamander, småsalamander og norpadde. Damfrosk og storsalamander er på rødlista, og det kan se ut som om spissnutefrosk vil havne på den nye rødlista som kommer til høsten.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.