FORLENGER SCOOTERKJØRING I REKREASJONSLØYPER: I år kan scooterkjørere nyte påsken i rekreasjonsløyper i ti ekstra dager i enkelte områder. Foto: Illustrasjonsfoto

Forlenger scooterkjøring i påsken

Skrevet av Silje-Tamara Rojas
12.04.2019 13:51 - OPPDATERT 12.04.2019 17:02

I dag ble det avholdt et ekstraordinært møte i motorferdselsnemnda på Rådhuset i Mo i Rana. Formålet var blant annet forlengelse av åpningstider for rekreasjonsløyper.

I medhold av lokal forskrift om rekreasjonsløyper i Rana utvides åpningstiden for løype nummer en, som går fra Umbukta til Riksgrensen, og løype nummer tre som går fra Østerdalen til Kvepsendalbukta fra 15 april til og med 25 april 2019, forklarer informasjonssjef i Rana kommune, Geir Gisnås, til Rana No.

Saksbehandler og juridisk rådgiver i Rana kommune, Karen Hagland, forklarer at i utgangspunktet var rekreasjonsløyper åpen fra 1. januar til 15.april slik reglementet tilsier.  

– De ytterste rammene som omfatter hele løypenettet tilsier at løypene kan være åpen fra 1.januar til 5. mai. Rekreasjonsløyper stenger likevel vanligvis 15.april med hensyn til naturmangfoldet og reindriftsnæringen. Jo lengre ut på våren man kommer, jo mer sårbart blir det, derfor er dette et tiltak for å begrense eventuelle skadevirkninger, sier  Hagland til Rana No. 

Videre forklarer hun at forlengelsen kom etter en anmodning fra Rana scooterforening. 

– Det var scooterforeningen som anmodet at den skulle bli forlenget, noe jeg antar er på grunn av den seine påsken vi fikk i år. Denne forlengelsen gjelder også kun for i år. Forlengelsen omfatter heller ikke nyttekjøring, det har en grensen som  i utgangspunktet står på 30.april, men ble også forlenget til 5.mai tidligere i april.  Denne forlengelsen som omhandler rekreasjonsløyper gjelder alle som ønsker å kjøre scooter i det aktuelle områdene, avslutter Hagland.

Det ekstraordinære møtet i motorferdselsnemda omfattet videre en søknad om dispensasjon fra forbudet mot kjøring med snøskuter. Denne var knyttet til fylkesmannen i Nordland og et besøk fra klima-og miljøministeren. 

 

– Med hjemmel i paragraf seks i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag fikk fylkesmannen i Nordland ved Øyvind Skogstad dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark for kjøring med snøskuter. Formålet med kjøringen er befaring i Saltfjellet reinbeitedistrikt i forbindelse med at klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøker reinbeitedistriktet. Kjøringen skal foregå i Bjøllådalen nord for Krukkistua, forklarer Gisnås. 

Vilkårene for dispensasjonen er blant annet at det kun gis tillatelse til kjøring én dag i perioden 23. – 30. april. Tillatelsen gjelder for bruk av inntil tre snøskutere, og kjøringen skal ikke skje i nærheten av kjente hekkelokaliteter for rovfugl eller i leveområder for fjellrev. Videre gjelder tillatelsen kun kjøring i forbindelse med befaring i Saltfjellet reinbeitedistrikt. 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.