Henrik Johansen, adm.dir i Polarsirkelen lufthavnutvikling, er fornøyd med at ny flyplass i Mo i Rana igjen er nevnt i et statsbudsjett. Foto: Roger Marthinsen

Fornøyd med flyplass-signalene

Skrevet av Roger Marthinsen
07.10.2019 11:27 - OPPDATERT 07.10.2019 17:01

– Polarsirkelen lufthavnutvikling og Rana kommune er i en god dialog med Samferdselsdepartementet, noe som bekreftes positivt i statsbudsjettet for 2020, sier adm.dir i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS, Henrik Johansen.

Johansen sier dette i en kommentar til regjeringens forslag tol statsbudsjett for 2020, som er lagt frem i dag. 

– Polarsirkelen lufthavnutvikling og Rana kommune er i en god dialog med Samferdselsdepartementet, noe som bekreftes positivt i statsbudsjettet for 2020.  Dialogen bygger på Stortingets ambisjon om oppstart med lokale bidrag raskest mulig, sier Johansen i en pressemelding.  

Johansen viser viere til at samferdselsminister Jon Georg Dale i februar i år ga klarsignal til at vi kan gjennomføre en konkurranse om bygging av ny flyplass. Statsråden skal også følge opp saken når konkurransen er avsluttet etter 31. oktober. 

– Det som står i statsbudsjettet om finansiering av flyplassen er i overensstemmelse med både dialogen og vår plan for gjennomføring. Polarsirkelen og Rana kommune vil ta ansvaret for bygging og finansiering fram til det statlige bidraget bevilges fra 2024, sier Johansen, som videre bemerker at statsminister Erna Solberg understreket at flyplassen skal bygges og pengene skal bevilges, på et møte i Bodø i august.

– For å følge opp felles ambisjoner om bygging og oppstart raskest mulig, må regjeringen fremme en proposisjon der Stortinget gir fullmakt til regjeringen om å forplikte statlige bevilgninger fra 2024. Det vil fungere som garanti for brufinansiering inntil det statlige bidraget utbetales, sier Henrik Johansen.

-----

Her er omtalen av ny flyplass i Mo i Rana, Helgeland, i samferdselsdepartementets budsjettproposisjon:

Under kapittel for mål og prioriteringer for 2020:

«Videre er departementet i dialog med lokale interessenter om bygging av ny flyplass i Mo i Rana. I Nasjonal transportplan 2018–2029 er det lagt til grunn statlige midler til den nye flyplassen i andre del av planperioden, dvs. i perioden 2024–2029. En eventuell byggestart i første del av planperioden skjer på andre aktørers regning og risiko.»

Under kapittel om Nordområdene:

[annonse]
«Samferdselsdepartementet er i dialog med lokale interessentar om bygging av ny lufthamn i Mo i Rana. I Nasjonal transportplan 2018–2029 er det lagt til grunn midlar til den nye lufthamna i andre delen av planperioden.»

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.