Forsinkelser i prosessen frem mot arbeidet med byggesøknad har ført til at omslag en tredel av Fageråsen-prosjektet er forskjøvet tidsmessig, sier Trond Jøran Pedersen i Fageråsbakkene AS. Foto: Roger Marthinsen

Forsinkelser – men den største bakken skal bli klar til vinteren

Skrevet av Roger Marthinsen
11.11.2019 09:26

Må utsette deler av prosjektet, men ambisjonen om internasjonale renn på barmark i 2021 ligger fast.

Etter et statusmøte har styret Fageråsbakkene AS, i samråd med entreprenører og rådgivere, justert fremdriftsplanen for hoppanlegget noe. Blant annet vil arbeidet med K74-bakken ikke kunne påbegynnes i år, og denne bakken og K40-bakken vil bli klar for vinterbruk tidligst til 2020-2021-sesongen. 

– Ferdigstillelsen av bakkene til vinterbruk er forsinket, Opprinnelige planer gikk ut på at cirka to tredeler av inventeringene skulle gjennomføres i år, og en tredel til neste år. Forsinkelsen innebærer at en tredel av investeringen gjennomføres i år, og to tredeler må forskyves, sier Trond Jøran Pedersen i Fageråsbakkene AS.

Årsaken til forsinkelsene er at det tok lengre tid enn man hadde trodd å få den idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenningen fra Rana kommune. Denne kom først gjennom et kommunestyrevedtak i april, etter at rådmannen først hadde inntil på å avslå søknaden om en slik forhåndsgodkjenning, med en økonomisk begrunnelse.

Styret legger ikke skjul på at man er skuffet over at saksbehandlingen tok lang tid, og mener at det uansett ikke var adgang til å komme med et avslag slik rådmannen ville.

– Forsinkelsen som følge av dette er på to-tre måneder. Dette førte til at man ble forsinket med å få finansieringen av anlegget på plass. Denne kom på plass først i midten av juni, sier Pedersen, som peker på at kommunen, fylkeskommunen og Sparebank 1 Nord-Norge også gjorde sine vedtak i juni, mens Helgeland Sparebank gjorde sine vedtak i april og mai.

Med de nødvendige vedtakene på plass først rett før sommerferien, rakk man ikke å komme i gang med byggesøknaden før etter sommerferien. Overvannsproblematikk i Fageråsen gjord også at arbeidet med byggesøknaden ble mer tidkrevende enn man hadde håpet. 

Nå er man imidlertid i gang, og selv om deler av anlegget vil bli forsinket, vil hoppere kunne ta i bruk andre deler av anlegget allerede i vinter.

– Den store bakken vil bli lagt til rette for trening så snart det er nok snø og det vil bli søkt om å arrangere lokale hopprenn kommende vintersesong. Dermed vil hoppere fra Rana og Vefsn som ønsker å trene i en K90-K105-bakke kunne gjøre det på Mo, og slipper å reise bort, sier Trond Jøran Pedersen, som videre forteller at kommende sommer vil denne bakken få kunstspor og bli belagt med plast, slik at bakken kan anvendes til helårsbakke. 

– Dette er i samsvar med opprinnelige planer. Ambisjonen om internasjonalt hopprenn på barmark i 2021 ligger også fast, sier Pedersen.

[annonse]
Den nest største bakken, K74, vil imidlertid ikke bli påbegynt i år. K40-bakken vil kunne pågebynnes i høst, men vik ikke bli klar til vinteren. Årsaken er at denne bakken krever store utgravinger, sprenging og oppfyllinger. 

– Målet er å ferdigstille K40 og K74 i 2020, men det er noe usikkerhet om det er mulig å legge plast i K40 på grunn av risiko for setninger. I så fall må plast i K40 vente til i 2021, sier Pedersen.

For de to minste bakkene, K10 og K20, er målet å få disse ferdige slik at de kan benyttes til trening nå i vinter. Det vil bli lagt plast i unnarenn og porselen i spor i 2020.

Fundamentene til skiheisene kan bli påbegynt i år, men heisene vil bli ferdigstilt til neste år.

– Den store heisen er anskaffet og tråkkemaskin er innkjøpt. Trappene vil imidlertid bli benyttet til vinteren. Det kan også være en mulighet å basere seg på biltransport opp til hoppet, i en overngangsperiode i vinter, sier Trond Jøran Pedersen.  

Det er imidlertid ikke alle endringer i fremdriftsplanen som betyr utsettelser. Planene var at nytt klubbhus og ny strømforsyning skulle på plass til sommeren. Nå er planen å forsere dette slik at det kan realiseres i løpet av høsten og vinteren.

– Målet for byggingen av hoppanlegget var å ferdigstille alle bakkene i løpet av 2o20, med kunstspor og plast for helårs bruk. Det er fortsatt vårt mål å kunne få dette til, men det er noe usikkerhet med hensyn til plast og kunstspor i 2020, også for to av bakkene K40 og K74, og da spesielt K40 som det er redegjort for, sier Trond Jøran Pedersen. 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.