Morten Aspdal Olsen, ordførerkandidat for Lurøy Ap, tar til ordet for gratis skolemat for alle elever i kommunen. Foto: Merete Svendsgam Olsen

"Forskning viser at mette barn lærer bedre"

Alle barn skal med

Gratulerer til alle nye barnehagebarn, skolebarn og foreldre. Nytt skole- og barnehageår er i gang med store forventninger og spenning for alle.

De siste årene har det versert en debatt om skolestruktur i Lurøy. Heldigvis landet kommunestyret på at vi skal beholde alle skolene og barnehagene i kommunen. Nå ønsker Lurøy Arbeiderparti ro rundt denne saken, slik at skolene, barnehagene og oppvekssentrene slipper uroen debatten har skapt. 

Men vi ønsker utvikling i skolene. Lurøy Arbeiderparti vil videreføre investeringene av datautstyr, og vi ønsker en nettbasert fjernundervisning innad i kommunen. Med fjernundervisning kan f. eks en språklærer undervise fransk til ungdomsskoleelever på skoler der de ikke har fransklærer.

Vi må også å tilpasse skolene etter dagens behov, til det beste for elever og lærere. Spesielt er det nødvendig med oppgradering av byggene på Sleneset, Onøy og Kvarøy. Vi vil fullføre renovering av gymsalen i Konsvik, og utrede behovet for utbygging av Lovund skole. Vi tror at renovering og og tilpasning av skolene til dagens elevtall, vil skape et bedre læringsmiljø, arbeidsmiljø, optimisme og på sikt også være innsparende.

Lurøy Ap ønsker å legge til rette for at barn i Lurøyskolen skal ha de beste forutsetninger for trivsel og læring, uavhengig av hvilken skole du tilhører. Dyktige lærere og gode rammebetingelser for oppvekstenhetene er veldig viktig. Vi vil derfor kjempe for videre desentralisert utdanning på Nesna.

Næring til kroppen er bra for god læring. Forskning viser at mette barn lærer bedre, og forstyrrer mindre. Undersøkelser viser at mange barn kommer til skolen uten matpakke. Og vi vet jo at uten mat og drikke, duger fremtidens helter ikke.
Derfor ønsker Lurøy Arbeiderparti gratis skolemat til alle elevene i Lurøy. Vi ser ikke for oss varmretter daglig, men enkel sunn kost. Det er forskjellige måter å løse dette på, men vi ønsker at alle barn i Lurøy skal få samme tilbud, uavhengig av hvilken skole du går på. Skolemat tror vi fører til mer konsentrerte elever, bedre miljø og læringsbetingelser.

Mat på skolen er ikke hjelp til foreldre som ikke gidder. Det er hjelp til barna som ikke får!

For at en familie med barn skal kunne jobbe i Lurøy, kjøpe seg bolig og etablere seg, så er barnehage og SFO en nødvendighet. Vi vil derfor ha SFO- og barnehagetilbud tilpasset de behovene som er i hver enkelt krets.
 

Morten Aspdal Olsen, ordførerkandidat

Tarjei Østrem, leder

[annonse]
Lurøy Arbeiderparti

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.