Siv Mossleth under et esøk på et melkebruk på Helgeland. Foto: Privat

"Første trinn i en ny vår for et landbruk som har hatt det tøft over tid"

– Jeg er så glad for at snuoperasjonen i jordbruket nå er startet, skriver Senterpartiets Siv Mossleth.

Endelig mer penger til jordbruket

Regjeringen har i dag inngått avtale med Norges Bondelag og Norsk- Bonde og Småbrukarlag i årets jordbruksforhandlinger. Partene er enige om tiltak som gir en samlet økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner. Målprisene blir økt med nær 1,5 milliarder kroner, hvorav 1,2 milliarder får effekt i 2022. Samtlige produksjoner får med denne avtalen betydelig økte inntektsmuligheter og tetting av inntektsgapet starter allerede i 2022.

Jeg er så glad for at snuoperasjonen i jordbruket nå er startet. Dette er bra for vår mattrygghet i en urolig verden, og for folk i jordbruket. Årets avtale legger til rette for en nivåheving i inntektsmulighetene i 2022, og en kompensasjon for kostnadsvekst på 2,4 milliarder kroner. I tillegg kommer en ytterligere nivåheving i 2023, ut over inntektsveksten for andre grupper. Til sammen utgjør nivåhevingen om lag 40.000 kroner per årsverk fra 2022, i tillegg til kompensasjon på 2,4 milliarder kroner.

Inntekstsgapet mellom bønder og andre blir tettet med 40.000 kroner og det blir full kostnadskompensasjon i 2022 og 2023. Dette er første trinn i en ny vår for et landbruk som har hatt det tøft over tid. Det er bra at partene forhandlet seg til enighet i en kritisk tid. 

Regjeringen er opptatt av å løfte inntekten i alle produksjoner for å sikre landbruk over hele landet, øke verdiskaping og redusere klimaavtrykk fra jordbruket. Bærekraft har vært et sentralt tema i årets forhandlinger, og partene er enige om at årets jordbruksoppgjør er et viktig bidrag til å gjøre norsk jordbruk mer bærekraftig. Jordbruksavtalen innebærer en kraftig økning av kornprisene. Det er viktig for å styrke økonomien i kornproduksjon og norsk selvforsyningsgrad. Videre styrkes sau og ammeku betydelig. Det sikrer at gras og beiteressursene blir utnytta til matproduksjon og hele landet tas i bruk.

Saken fortsetter under annonsen.