Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

"Forstemmende å høre regjeringspartienes frieri til Nesna"

Mere valgkamp, takk!

Det ble en viktig og interessant utdanningspolitisk paneldebatt under konferansen som Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland arrangerte på Nesna den 27. august. Sjelden har det vært så mange stortingspolitikere samlet på ett brett på Helgeland.

Det var flott å konstatere at samtlige paneldeltakere slo entydig fast at vedtaket om nedlegging av Campus Nesna og sykepleierutdanninga i Sandnessjøen var et feilgrep. Dette er svært viktig, og det forteller at Helgeland og Nordland står samlet i dette standpunktet. Dette er et godt utgangspunkt for kampen videre!

Samtidig var det forstemmende å høre regjeringspartienes frieri til Nesna og Helgeland, samtidig som de ettertrykkelig slo fast at deres fromme ønsker om god jul og godt vær var det eneste håndfaste de kunne tilby en samlet region, og et fullsatt auditorium, på Campus Nesna.

Den første store milepelen i kampen for utvikling, ikke avvikling, er debatten rundt SVs Dokument 8-forslag som skal opp i Stortinget i høst. Naturlig nok ble dette forslaget også sentralt under paneldebatten på Nesna. 

For under enigheten om at nedleggingsvedtaket av Campus Nesna var og er feil, lurer uenigheten om hva som er vegen videre. Alle snakket varmt om ”desentralisert” utdanning, men få gjorde forsøk på å presisere hva dette betyr. SVs forslag sier at vedtaket om nedlegging av Campus Nesna må oppheves, slik at Campus Nesna kan videreføres og videreutvikles, slik fusjonsavtalen forutsatte. SVs representant i Stortingets Forsknings- og utdanningskomite, Mona Fagerås, argumenterte sterkt for dette, men da ble hun av FRPs stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar kritisert for å drive valgkamp! Underforstått at valgkamp er noe man helst ikke vil ha i den politiske debatten.

I skrivende stund er det fem dager igjen av valgkampen, og for alle som er opptatt av et levende demokrati, så er det svært viktig nettopp å gjøre viktige spørsmål til tema i valgkampen. En valgkamp er den største muligheten for vanlige folk til å utfordre politikere og finne ut hva de står for. At valgkamp av den grunnen skal være noe mindreverdig, er jo det rene sprøyt. Valgkamp er demokrati i praksis.

Men som debattlederen prost Olav Rune Ertzeid understreket: Det gjelder å holde det åttende budet om at du skal ikke snakke usant! Det vi sier i valgkampen må være sant og det vi sier må vi stå for, også etter valget! SV har stått last og brast med Nesna og Sandnessjøen. Det gjorde vi før valgkampen, det gjør vi i valgkampen, og det kommer vi til å gjøre etter valget! Om andre partier gjør det samme, kan jo blant annet en valgkamp avsløre.

Så mere valgkamp, takk!

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.