Foto: Markus André Jensen

"Forsvaret av Høies beslutning om å flytte hovedsykehuset har gitt groteske utslag"

– Når toppledere i næringslivet vrakes som styremedlemmer til fordel for representanter for bunadsgeriljaen uten styreerfaring og kompetanse på virksomhetsledelse, er det mange som spør seg hva det er som foregår, skriver Per Waage og Børge Hundnes i et brev som i dag er sendt til statsråd Ingvild Kjerkol.

--------–

DEBATT – dette er et debattinnlegg der meningsinnhold står for skribentens regning.

----------

Åpent brev til statsråd Ingvild Kjerkol, Helse og omsorgsdepartementet

OPPRYDDINGEN I HELSESEKTOREN

Vi konstaterer at helseministeren har holdt sin første helsetale. Unektelig var det mye bra i den talen. Det er tydelig at ryddingen etter statsråd Bent Høie nå skal begynne. Og det er mye å gripe fatt i. Det gjelder både økonomi og gjeninnføring av fagligheten på bekostning av politikk i helseforetakene. På det området står det veldig ulikt til. Valget av Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø som arena for talen var neppe helt tilfeldig valgt. For det er vel i Helse Nord at det står dårligst til. 

I nordnorske media har det i de siste dagene vært fokusert mye på at den øverste ledelsen i alle foretakene i landsdelen består av pendlere med annen adresse enn der jobben er lokalisert. Øverste leder for Finnmarksykehuset bor på Jæren, øverste leder for Universitetssykehuset i Tromsø bor i Oslo, det samme gjør øverste leder for Helse Nord med kontor i Bodø og for Helgelandssykehuset med kontor i Mo i Rana. Det er bare nordlandssykehuset i Bodø der lederen så langt har bodd i Bodø. Denne stillingen er nå lyst ledig. I tillegg kommer at styremedlemmer i økende grad ikke har noen tilhørighet eller bostedsadresse i landsdelen. Årsaken til at det er blitt slik er at tilgangen på søkere er svak uten at det er gitt noe svar på hvorfor det er slik. Ledere på de øverste nivå rekrutteres i økende grad gjennom private nettverk. Det samme gjelder styreledere og styremedlemmer. Nå er det bare Helse Nord som har en styreleder som har adresse i landsdelen.

Dette handler ikke om søringer og folk nordfra, men om at de som bekler disse stillingene bør bo der jobben er. I så måte skiller sykehussektoren seg ut fra annen virksomhet i landsdelen. Når toppledere i næringslivet vrakes som styremedlemmer til fordel for representanter for bunadsgeriljaen uten styreerfaring og kompetanse på virksomhetsledelse, er det mange som spør seg hva det er som foregår. Og når man spør om habilitetsvurderinger oppfattes det som ei utidig innblanding og blir ikke besvart.

I Helse Nord er det en meget omfattende bruk av eksterne konsulenter. For eksempel har Helgelandssykehuset brukt cirka 50 mill. kroner på å utrede en framtidig struktur for sykehustjenestene i en region med ca 77.000 mennesker ,og der alle kommunene med ett unntak har til dels stor nedgang i folketallet. Da saken kom til Helse Nord la man utredningene til side fordi det ikke passet politisk. Og dette sluttet statsråd Høie seg til uten noen nærmere vurdering. Han bare konstaterte at 17 av 18 kommuner var imot og en kommune for de faglige utredningene. Derfor måtte han flytte hovedsykehuset som statsråd Tønne la til Mo i Rana og til Sandnessjøen, som er den minste byen på Helgeland med sine cirka 5.000 innbyggere på ei øy ute i havgapet. Situasjonen ligner på den i Finnmark, der Alta vokser og der alle andre kommuner er i tilbakegang, og da kan man ikke legge noe sykehus til det stedet som vokser.

For øvrig er det verdt å merke seg at Helgelandssykehuset nettopp har avsluttet en 2-årig øvelse med utstrakt bruk av konsulenter for å finne ut at Bent Høies beslutning om «Sandnessjøen og omegn» betyr akkurat det og ikke noe annet. Hva denne øvelsen har kostet vet ingen, men den har neppe vært gratis, for det har vært mange konsulenter og andre innleide i saken.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Forsvaret av Bent Høies beslutning om å flytte hovedsykehuset har som nevnt har gitt seg noen helt groteske utslag. Da det kom for en dag at dødeligheten ved Høies nye hovedsykehus ved tarmkreftoperasjoner var 5-6 ganger det nasjonale gjennomsnitt, besluttet Helgelandssykehuset å samle disse operasjonene ved sykehuset i Rana. Det ville ikke Helse Nord vite noe av og besluttet å overføre alle slike operasjoner til sykehuset i Bodø. Begrunnelsen for det var pasientsikkerheten, men at det refererte seg til bråk ved det sykehuset som hadde mistet oppgaven (Sandnessjøen, red.anm), betød ingen ting.

Resultatet var at pakkeforløpet røk for de aller fleste i hele fylket på grunn av manglende kapasitet. I avisene lot flere ofre for dette seg intervjue. Størst inntrykk gjorde nok hun som ble operert for tarmslyng ved sykehuset i Rana. Under operasjonen oppdaget kirurgen at pasienten også hadde en kreftsvulst, men som han ut fra Helse Nords beslutning ikke hadde lov å behandle. Etter at tarmslyngen var ordnet ble pasienten sydd igjen og sendt hjem for deretter med toget fra Mo i Rana til Bodø. Konfrontert med dette og lignende historier under et besøk i kommunestyret i Rana opplyste direktøren for Helse Nord at litt ekstra venting betød ikke noe når man hadde magekreft.

At Statens Helsetilsyn etter godt og vel ett års intenst arbeid konkluderte med at flyttingen av tarmkreftkirurgien fra Sandnessjøen til Mo i Rana var korrekt, er en del av historien. Denne konklusjonen har ikke hatt noen betydning for Helse Nord, som jobber med  sin «kreftplan» som snart er ett år forsinket. 

På det økonomiske området har sykehusbyggprosjektene i Helse Nord sprukket med milliardbeløp til dels med latterlige begrunnelser. Nå venter alle på den endelige sprekken på det nye sykehuset i Hammerfest og det i Narvik. Det nye sykehuset i Sandnessjøen har ikke Helgelandssykehuset bæreevne til, så det lar vi ligge. Driftsregnskapet for fjoråret kommer til å gå med ca en halv milliard i minus, hvorav ca 60 prosent gjelder Nordlandssykehuset i Bodø. Antakelig er sprekken større enn det, fordi etter det vi kan se er ikke rentene på driftskreditten tatt med.

Under Høie har Helse Nord tatt opp betydelige driftslån i form av kassekreditt. Rammen ble utvidet senest i høst til svimlende 2.350 mill kroner. Dette skyldes feilbudsjettering av lønninger, uteglemte/feilbudsjetterte pensjonsforpliktelser og dyr innleie av vikarer som følge av rekrutteringssvikt, samt et økende antall gjestepasienter som foretrekker St. Olavs (Trondheim, red.anm) og Haukeland i Bergen, samt sykehus i Oslo.

Når man leser dette er det ikke til å undres over at mistilliten til Helse Nord er blitt så stor. Kommunestyret i Vefsn har vedtatt å utrede en tilknytning til Helse Midt. Det skal ikke mye til for at flere slår følge. Rana har uttrykt mistillit, og flere kan følge på etter hvert, med sikte på å komme seg bort fra Helse Nord.

Denne utviklingen har også fått politiske følger. F.eks så mistet Høyre ett av sine to mandater i Nordland, mye takket være statsråd Høies innsats. Det er nok betydelige politiske gevinster å hente for andre, dersom man får ryddet opp i Helse Nord på en adekvat måte. Spørsmålet blir da avslutningsvis om noen – og hvem – som vil gripe dagen.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.