Foto: Line M Fagermo

Fortsatt problemer for Nordlandsbanen etter avsporing

Togtrafikken er fortsatt både forsinket og innstilt ved Steinkjer stasjon etter at et tog sporet av i forbindelse med et sporskifte mandag kveld.


Toget sperrer sporet, og Bane Nor skriver på sine nettsider at de jobber med å fjerne det. På sine hjemmesider skriver de at en ny oppdatering om situasjonen kommer onsdag klokken 19:00.

Toglinjene som blir påvirket av avsporingen, er Nordlandsbanen mellom Trondheim S og Bodø og Dovre- og Nordlandsbanen mellom Støren, Trondheim S og Steinkjer. 

Det var kun en lokfører om bord i toget da det sporet av mandag kveld. Lokføreren ble ikke skadd.