Foto: Roger Marthinsen

Fortsetter med rødt nivå

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) viderefører rødt nivå i videregående skole.

Kjerkol trosser helsemyndighetenes råd om å gå fra rødt til gult for videregående skoler, og viderefører rødt nivå etter juleferien. Det nasjonale tiltaksnivået fortsetter dermed på gult nivå i barnehager og grunnskoler og rødt nivå på videregående skoler, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Beslutningen kommer til tross for råd fra både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) om å gå ned til gult nivå i videregående når skolene åpner igjen etter nyttår.

Gult nivå i barnehager og grunnskole og rødt nivå i videregående betyr fortsatt tilstedeværelse og undervisning, men med krav til få nærkontakter og avstand for de eldste elevene. Rødt nivå i videregående innebærer også en del digital undervisning.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har i sine innspill til regjeringen begge anbefalt at det nasjonale tiltaksnivået i videregående skoler senkes fra rødt nivå til gult nivå når skolene åpner igjen 3. januar.

– Når det gjelder det nasjonale røde tiltaksnivået i videregående skole, mener vi at dette ikke er nødvendig da det er svært lave smittetall i aldersgruppen 16–19 år, skriver Helsedirektoratet i sin vurdering.

Folkehelseinstituttet påpeker at smitten på videregående skoler har vært vedvarende lav. I tillegg er denne gruppen nylig vaksinert med sin annen dose, og det er sannsynlig at dette bidrar til en smittereduserende effekt, også mot omikron, fastslås det.

– Det er derfor ikke grunnlag for rødt tiltaksnivå nasjonalt, skriver FHI.

I pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet kommer det også fram at ansatte i skoler og barnehager fra 1. januar 2022 får unntak fra smittekarantene i arbeidstida. Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet, kan dermed gå på jobb, men de må teste seg døgn tre og sju etter nærkontakten. Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.

– Regjeringen er opptatt av at barn og unge skal få et best mulig tilbud og at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne. Vi viderefører det nasjonale tiltaksnivået etter jul. Fra 1. januar innfører vi et eget unntak fra smittekarantene for ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen. Disse unntas fra smittekarantene i arbeidstiden fra første dag, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten, sier Kjerkol.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
FHI anbefalte et slikt unntak for ansatte i skoler og barnehager 16. desember. Årsaken til anbefalingen var at FHI vil unngå stenging av skoler og barnehager i 2022.

Endringen kommer i tillegg til dagens unntak fra smittekarantene for personer som har fått oppfriskningsdose senest en uke før nærkontakten med den smittede. Barn under 18 år er i dag unntatt fra smittekarantene hvis de er nærkontakter til andre enn husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære. Det anbefales at de tester seg på dag 3 og 7. Regjeringen har bestemt at dette unntaket også skal gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år.

Gult nivå i barnehager og grunnskole og rødt nivå i videregående, betyr fortsatt tilstedeværelse og undervisning, men med krav til få nærkontakter og avstand for de eldste elevene. Rødt nivå på videregående innebærer en del digital undervisning for mange.

Helsemyndighetene anbefaler test av elever og ansatte i barnehager og skoler i forbindelse med skolestart etter juleferien. Det gjør at man lettere kan oppdage smitte hos elever og ansatte og unngå at disse bringer smitte med seg inn i skoler og barnehager. Dersom det ikke er tilstrekkelig testkapasitet, vil områder med mye smitte prioriteres. En del kommuner har allerede et opplegg for testing etter ferien. I Oslo har for eksempel elever fått med seg tester hjem. Andre steder jobbes det med løsninger, for eksempel ved at tester kan hentes på avtalt sted.

Regjeringen understreker på nytt at vaksinering er et av de viktigste verktøyene mot pandemien. 

– Vi har bedt kommunene prioritere ansatte i barnehage og skole for oppfriskningsdose. Vi oppfordrer alle til å ta den. Målet er at alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar. Vaksinering og etterlevelse av de kontaktreduserende tiltakene er det viktigste vi gjør for å få ned smitten og bedre situasjonen, også for elever og ansatte, sier Kjerkol. 

---–

Få med deg disse gode leseopplevelsene i julen:

 

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.