Foto: Hedda Hiller

"Forventer at stortingspolitikerne fra Nordland sier tydelig ifra til regjeringen"

– Fagforbundet Nordland er svært skuffet over at regjeringen sammen med Høyre har sikret flertall for sitt forslag om å frata pensjonistene to milliarder kroner, skriver Tore Jakobsen.

Skuffa over Trygdeoppgjøret

Fagforbundet Nordland er svært skuffet over at regjeringen sammen med Høyre har sikret flertall for sitt forslag om å frata pensjonistene to milliarder kroner i pensjonsregulering i årets trygdeoppgjør.  Den sterke prisveksten på mat, strøm og drivstoff gjør at mange er bekymret for om pensjonen vil strekke til.  Det er derfor forstemmende å se at stortingsflertallet også stemmer imot å løfte minstepensjonen og heller innfører en enda svakere regulering av det laveste pensjonsnivået i Norge.

For 2021 ble det vedtatt at pensjonene skal øke med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten. Da trygdeoppgjøret for 2021 ble gjennomført i mai, ble det lagt til grunn en anslått lønnsvekst på 2,4 prosent.  Oppdaterte beregninger fra SSB (Statistisk sentralbyrå), viser imidlertid at lønnsveksten i 2021 ble 3,5 prosent, og ikke 2,4 prosent. Det vil si 1,1 prosentpoeng høyere enn den lønnsveksten ble lagt til grunn for pensjonsreguleringen i mai.

Det er lang tradisjon i trygdeoppgjøret for å håndtere avvik og at disse korrigeres fullt ut i neste års oppgjør. Fagforbundet Nordland støtter Pensjonistforbundet i Nordland og krever at dagens regjering holder seg til prinsippet om full kompensasjon for avvik slik de gjorde da de var i opposisjon, og at lønnsvekstavviket for 2021 på 1,1 prosent kompenseres fullt ut og legges på toppen av reguleringen for 2022. 

Fagforbundet Nordland forventer at stortingspolitikerne fra Nordland sier tydelig ifra til regjeringen om at fjorårets avvik på lønnsveksten skal utbetales på toppen av de ordinære trygdeoppgjøret, at det må skje en opptrapping av minstepensjonen til fattigdomsgrensen (EU60) og at minstepensjonen må reguleres med lønnsveksten.

 

 

Saken fortsetter under annonsen.