Fra en markering mot vindturbiner på Sjonfjellet i høst. Ann Kristin Kjærnli

"Freyr sine vindkraftplaner skurrer kraftig mot intensjoner om miljø- og klimamessig bærekraft"

– Kampen om å bevare Sjonfjellet dreier seg om å sikre noen intakte arealer til våre etterkommere, skriver Folkeaksjonen Spar Sjonfjellets Erling Solvang.

Omstilling til sosial- og miljømessig bærekraft i alle ledd?

Prosjektleder Allan Berg i Rana Utviklingsselskap har et miljø- og klimamessig bærekraft er på plass i prosjekt Batterifabrikken. Det er interessant.

Hva er Rana Utviklingsselskap sin rolle i prosjekt Batterifabrikken?

Jeg er også spent på om det finnes dokumentasjon på hvordan hele verdikjeden i batteriproduksjonen kan sikre sosial- og miljømessig bærekraft i alle ledd? Det gjelder ikke minst de metaller og mineraler som må til for batteriproduksjonen, men også energispørsmålet.

Freyr AS sine vindkraftplaner på Sjonfjellet skurrer kraftig mot disse intensjoner om miljø- og klimamessig bærekraft. Det er for lengst bekrefter at vindkraft ikke kan nyttes for å drifte Batterifabrikken. Hvorfor dropper ikke Freyr AS disse planer?

Kraftoverskuddet i Nordland er 6-7 TWh av en samlet produksjon på 16 TWh.

Det er ingen grunn til bekymring for strømmangel til planene for batterifabrikken i Rana i overskuelig framtid.

Kampen om å bevare Sjonfjellet dreier seg om å sikre noen intakte arealer til våre etterkommere. Sjonfjellet er et viktig landskapselement i dette storslåtte åpne landskapet, kalt Nordlandsverran, som strekker seg fra Trøndelag til Steigen. Den lange solgangen er unikt i verden. Landskap og naturrikdommen gir verdiskapning for reiselivet og reindrift, og det fremmer et fysisk aktive friluftsliv og folkehelse.

Allan Berg viser også til Coronakrisen og stiller viktige spørsmål om hvilken oppstart som er ønskelig og mulig. Hvilke utviklingsspor kan innbyggere, næringsliv og offentlig sektor bidra til å få oppstarten inn på?

Jeg hilser debatten velkommen, og vi bør også ta den lokalt. Norge er i en særstilling i verden for å takle både vår egen koronakrise og avdempe skadevirkninger for folk og samfunn. Det gir også rom for nyskaping og arbeidsplasser. Verden trenger mer samarbeid, ikke isolasjon og alenegang. 

[annonse]
Regjeringen og Stortinget opptrer klokt for den breie politiske og folkelige oppslutningen vi nå ser for å komme gjennom krisen. 

Spanskesyken for 100 år siden la grunnlaget for det moderne helsevesen. 

Kollapsen på 30-tallet drev fram velferdssystemet.  

Er det COVID som skal endre/dreie økonomien mot mer sosial- og miljømessig bærekraft?  

----------

LES MER: