Harry Pedersen reagerer på at hyttefolk får kritikk når de krever at lover og regler skal følges av lokalt næringsliv.

"Fritidsfolk og fastboende"

Skrevet av Harry Pedersen
24.10.2019 19:30

Det siste året har det i Lurøy, versert mange godt beskrivende nyhetsoppslag, samt Facebook-kommentering, om forhold rundt et ulovlig bygd kai, hvorpå det også ønskes et næringsbygg. 

Kommenteringen rundt dette har, generelt sett, vært overveiende partisk ovenfor lokalt næringsliv, kritisk ovenfor flere, og derav spesielt kritisk, hetsende og nedlatende ovenfor eiere av fritidsboliger. 

Et samlet inntrykk fra foreliggende uttalelser, er at planer, regler og lover synes å bare skal gjelde når det er til fastboende sin fordel. Og at hytteeiere og fritidsfolk skal være ydmyke og stå med lua i handa, når de en gang får tillatelse til å bygge og besøke oss her ute, i våre flotte kyst-samfunn. 

Når kommuner vedtar planer, bygg-oppføringer og reguleringsplaner/bestemmelser, skal det være i samsvar med plan- og bygningsloven (PBL). Og i henhold til PBL skal slike bygg og planer, som bli gjenstand for høringer og/eller behandlinger, som gir innsyn og mulighet for høringsinnspill /innsigelser fra både privatpersoner, lokalutvalg, ideelle lag/organisasjiner og offentlige forvaltningsorganer. 

En ferdigbehandlet søknad gjort i samsvar med PBL og deretter godkjent, vil inneholde bestemmelser /formål, og være å betrakte som en lovbestemmelse for den aktuelle tomt eller planområde.

Endringer i slike tillatelser, reguleringsbestemmelser eller planer, av mindre eller større omfang, krever nye søknader eller omregulering (nye høringsrunder).

Det er Fylkesmannen, som har det forvaltningsmessige ansvaret med å påse at fylker og kommuner, forholder seg til lover, bestemmelser og forskrifter.

For de fleste reflekterte og voksne innbyggere må det kunne forventes at norske lover og forskrifter, samt kommunale planer og bestemmelser, skal gjelde for alle og enhver, til enhver tid. Om noen føler seg forulempet eller ufordelaktig behandlet via lovverket og/eller bestemmelser, så må det primære være å arbeide for å få til tilpassede endringer og bestemmelser, via forvaltningen. Og ikke ta til angrep og usakligheter ovenfor en part, som bare gjør det samme som de fleste av oss ville ha gjort. Nemlig å benytte lover og forskrifter til å ivareta vår tarv og herlighet.

Det har uten tvil skjedd mye og mangt, på mange hold, i denne konkrete bygg-saken, som både med- og uten grunnlagsforståelse, har trigget sinne og frustrasjon. Men det at lokalbefolkning, fritids- og hyttefolk i våre små samfunn, lever i et tett samliv og avhengighetsforhold til hverandre, må i alle henseende være maktpåliggende å huske og sette pris på, for å unngå og ødelegge for flere. 

[annonse]
Distriktsinnbyggere, det er grunn til å stille spørsmål omkring målsettingen, i det som nå skjer både lokalt og i sosiale media. For hva om vi ikke hadde hatt eller fortsatt får engasjerte hyttefolk og begeistrede besøkende?

  • Hvordan ville våre omgivelser fått bygd opp og/eller ekspandert, slik som lokale enkeltmannsforetak, entreprenører, bygg-, rør-, og elektrofirma, kolonial, verksteder, serverings- og overnattingssteder har gjort?
  • Hva med tilstrekkelig passasjergrunnlag på ferge- og hurtigbåter, som er gjenstand for både antall ruteturer, og dessverre også kuttforslag fra Fylkeskommune.
  • Behov for øvrig infrastruktur som veier, kraft og fiber skapes også av større etterspørsel. 
  • Hvor mange småbåthavner hadde blitt realisert?
  • Hva med prisutvikling og etterspørsel på fast eiendom?
  • Hvorledes ville politikere ha dekket inn cirka 3 mill. i årlig eiendomsskatt fra fritidsboliger? 
  • Mange vanlige arbeidstakere og maskineiere, har vel fine ekstrainntekter fra fritidsetablerere? 
  • Og ikke minst; hvor mange innbyggere hadde det vært igjen i våre små og sårbare samfunn, om ikke også effekten av overstående oppramsing hadde vært med på å skape inntekt, optimisme, entusiasme og trivsel, hos både fastboende, besøkende og hyttefolk? 
Med et overordnet grunnlag i ærlighet, lovlydighet, rettferdighet, respekt og forhåpninger om god lokal stemning mellom fastboende og hyttefolk, er det tid for å legge bort denne stridsøksen, og komme seg videre til nye utfordringer og gode ideer, som vil skape mer optimisme og utvikling i Lurøy.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.