RØDE KORS DELTAR PÅ NATO-ØVELSE: Ann-Rigmor Lauritsen, distriktsleder i Nordland. Foto: Trond Walter Svendsen

Frivillige i Røde Kors er klare om noe uforutsett skulle skje

Skrevet av ANN-RIGMOR LAURITSEN, DISTRIKTSLEDER I NORDLAND RØDE KORS
06.11.2018 18:00 - OPPDATERT 06.11.2018 20:29

Store deler av Norge er denne høsten berørt av NATO-øvelsen Trident Juncture. De neste dagene gjennomføres også Nasjonal Helseøvelse som i år er tilknyttet den militære øvelsen. Røde Kors-frivillige over hele landet skal også øve på sine roller.

Store deler av Norge er denne høsten berørt av NATO-øvelsen Trident Juncture. Militære fly er stasjonert i Bodø og på Andøya, og mange har nok sett militære kjøretøyer på våre veier. De neste dagene gjennomføres også Nasjonal Helseøvelse som i år er tilknyttet den militære øvelsen. Røde Kors-frivillige i en rekke kommuner skal øve på sine roller. 

I disse øvelsene skal helseforetakene og frivillige organisasjoner trene i samspill med de militære styrkene som vi blant annet har sett gjennom stor flyaktivitet i Nordland og økt militær trafikk på veiene de siste ukene. Øvelsen er også en påminnelse om at vi alle er en del av beredskapen der vi bor.

Røde Kors er støtteaktør til myndighetene 

Arbeidet de frivillige gjør i våre lokalsamfunn i fredstid er kjent for de fleste. Det som kanskje ikke er like kjent, er at de du vanligvis ser under leteaksjoner eller som hjelpekorpsere på fotballkamper og på konserter, vil ha en helt spesiell rolle dersom det skulle bli en unntakssituasjon i Norge. 

 Naboen din, hun som alltid hjelper til i vinterfjellet, er som Røde Kors-frivillig del av den eneste humanitære organisasjonen som gjennom kongelige resolusjoner er definert som støtteaktør til norske myndigheter også i krigstid. 

 Den pensjonerte postmannen kan altså bli den som trygger deg, og tilbyr deg vann og et varmt ullteppe i et bomberom.

Å forebygge, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse er kjernen i Røde Kors’ oppdrag og det er dette vi skal øve på i Nasjonal Helseøvelse: Å hjelpe kjente og ukjente som måtte trenge det i en ekstrem og farlig situasjon.

Vi ønsker ikke å skremme, men å være forberedt

Norge er et trygt og godt land å bo i, men vi må være forberedt på at naturhendelser, store ulykker og terror kan snu opp ned på hverdagen. I dagens verdensbilde må vi være forberedt på krig, også i vårt nærmiljø.

Det er ikke fordi vi ønsker å krisemaksimere eller skremme noen at vi deltar i de pågående øvelsene, men fordi vi ønsker å være best mulig forberedt hvis slike hendelser skulle ramme oss. Målet er å kunne respondere raskt og på best mulig måte dersom det skulle oppstå en reell hendelse. 

Da er jevnlige øvelser, opplæring og kurs en nødvendighet for frivillige i Røde Kors for å kunne opprettholde den beredskapen som trengs når myndighetenes apparat ikke strekker til eller trenger bistand.

Beredskap angår også deg

Det offentlige og frivillige har definerte oppgaver, men hver enkelt av oss er også viktige i den store sammenhengen.

Nylig kom myndighetene med en oppdatert liste over hva du bør ha hjemme for din egenberedskap. Myndighetene anbefaler at alle er forberedt på å kunne ta vare på seg selv i tre døgn i en krisesituasjon.

Har din familie det dere trenger om det skjer en ekstrem værhendelse slik at dere mister strøm og vann? En undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Røde Kors viser at nesten halvparten av Norges befolkning ikke vet om de har nok mat, vann og alternativ varmekilde til å klare seg i tre døgn. Bare 4 av 10 nordmenn sier i undersøkelsen at de ville turt å gi førstehjelp i livstruende situasjoner, og mange gir uttrykk for at de er redde for å gjøre feil.

Vår oppfordring er derfor enkel: bli med og øve du også! Meld deg på et førstehjelpskurs og skaff deg det myndighetene mener du trenger for å klare deg i tre døgn. Vi har ulike roller når det kommer til beredskapen i Norge. Men vi har alle et ansvar vi må ta. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.