Erlend Wiborg Foto: FrP

FrP fjerner særrettigheter for flyktninger

DEBATT: – Den tiden man kunne komme til Norge og få bedre velferdsordninger enn nordmenn er forbi, skriver leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg (FrP).

Fremskrittspartiet har i alle år kjempet for å fjerne særrettigheter som flyktninger har
hatt, men ble nedstemt av Stortinget senest i 2017. I statsbudsjettet for 2020 får FrP
gjennomslag for å fjerne flyktningers særfordeler i folketrygden.

Dette betyr at flyktninger som nå kommer til Norge må opparbeide seg rettigheter for
å få pensjon, på lik linje som alle andre. Flyktninger er i dag unntatt fra kravet om 40
års botid for å ha rett til fulle minsteytelser, slik som garantipensjon, og har frem til nå
kunnet få alderspensjon og uføretrygd uten å ha tilknytning til Norge. Det er ikke
rettferdig at flyktninger skal kunne få bedre betingelser enn nordmenn.

Velferdsordningene må likebehandle flyktninger, norske statsborgere og andre med
lovlig opphold i Norge. Med Fremskrittspartiet i regjering blir det slutt på denne
forskjellsbehandlingen.

I tillegg hever vi botidskravet fra tre til fem år for flere ytelser fra Folketrygden. Det
gjelder blant annet overgangsstønad, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og
alderspensjon i Norge. Dette betyr at man nå har ett sett med regler i Norge, og at
flyktninger likebehandles med andre som har kort botid i Norge, som for eksempel
nordmenn med lange utenlandsopphold.

Vi må sikre legitimitet i ordningene vi har, og de vi har må bidra til å styrke
arbeidslinjen. Norge skal heller ikke være et førstevalg for de som ønsker å bosette
seg i landet, fordi det er lett å motta trygd eller andre sosiale ytelser. Den tiden man
kunne komme til Norge og få bedre velferdsordninger enn nordmenn er forbi.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.