Fylkesrådet har bevilget én million kroner til Fjordsenteret ved Helgeland Museum: – Vi er svært glade for tildelingen

Skrevet av Ann Kristin Kjærnli
12.06.2019 20:27 - OPPDATERT 12.06.2019 21:20

– Én million kroner til viktig industrihistorie.

- Det har stor betydning å løfte fram Nordlands viktige industrihistorie, påpeker en fornøyd fylkesråd Aase Refsnes i en pressemelding. 
Fylkesrådet har bevilget én million kroner til Fjordsenteret ved Helgeland Museum.

-Dette gir mulighet til nyetableringen i Fjordsenteret i Mo i Rana, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes.

INDUSTRIEN FRAM I LYSET

Det er industrihistorien som vektlegges når fylkesrådet i Nordland bevilger én million kroner for å utbedre lokalene ved museumslokalene på Fjordsenteret.

-Vi har forventninger til at industrihistorien løftes særskilt ved Fjordsenteret. Dette vil løfte både lokal og regional industrihistorie. Men det er viktig også i nasjonal sammenheng, påpeker fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

Fylkesråd Aase Refsnes

REVITALISERING

Helgeland museum søkte Nordland fylkeskommune om økt driftsstøtte. Fylkesrådet valgte å bevilge en engangssum til museet, og vil gå i en dialog om framtiden.

-De økte driftskostnadene har sammenheng med at Helgeland Museum jobber for å utarbeide et nytt museumskonsept og flytter i disse dager inn i nye lokaler i Fjordsenteret på Mo i Rana. Dette har ført til økt husleie. Fylkesrådet ønsker å hjelpe Helgeland museum i gang med denne revitaliseringen der industrihistorien skal vektlegges i nye lokaler, avslutter fylkesråd Refsnes.

[annonse]
– Vi er veldig glade for tildelingen fra fylkesrådet, det er utrolig viktig for oss. Fjordsenteret gir nettopp muligheter til det store formatet nå, slik at midlene kommer utrolig beleilig, sier daglig leder for Rana museum, Tormod Steen.

Han registrerer at fylkesrådet åpner for en dialog om årlig driftstilskudd, slik museet har søkt om - nærmere bestemt 500 000 kroner.

– Midlene er øremerket til industri, noe vi er veldig glade for. Vi har akkurat startet denne satsingen, dette er jo faktiske den viktigste overgangen i Ranas historie - fra landbruk til industri. Vi har som målsetning at det er den moderne historien som nå må på dagsorden. 

– Samtidig har vi et håp om at dialogen om drift fører fram. Vi har ei husleieøkning på 1,6 millioner kroner og har fått et driftstilskudd til dette fra Rana kommune og kulturdepartementet. Da gjenstår en tredjedel av den årlige husleieøkningen. Vi håper på et positivt utfall på dialogen de inviterer til. Fylkesrådet kommer på åpningen, og vi håper opplevelsen gir dem et ønske om å sørge for at vi kommer i mål på driftssiden, sier Tormod Steen.

 

Les mer om:

fjordsenteret
Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.