Fylkesråd Ingelin Noresjø sammen med fra venstre direktør i Rana utviklingsselskap Ole M. Kolstad, styreleder Torstein Dale Sjøtveit og daglig leder Tom Einar Jensen i Freyer. Bildet er tatt under Arctic Dialogue i Bodø tidligere i år. Foto: Trond-Erlend Willassen

Fylket støtter batterifabrikk-arbeid med 1,5 mill.

Skrevet av Roger Marthinsen
14.11.2019 15:20 - OPPDATERT 14.11.2019 17:01

– Planene om en batterifabrikk treffer svært godt våre satsinger knyttet til å bruke kraft, stige i verdikjeden, regionalt samarbeid og å skape arbeidsplasser i Nordland.

Fylkesrådet bevilger 1,5 millioner kroner til prosjektet «Mobilisering for etablering av en batterifabrikk i Mo i Rana», i regi av Rana Utviklingsselskap.

– Planene om en batterifabrikk i Mo i Rana innebærer en av de største landbaserte industrisatsinger i Norge i moderne tid. Planene innebærer 35 milliarder i investeringer og 2000 arbeidsplasser i løpet av fem år, skriver Nordland fylkeskommune på sin hjemmeside.

Etablering av en stor batterifabrikk vil medføre en rekke utfordringer av samfunnsmessig karakter, som Rana-regionen i dag alene ikke er rigget til for å kunne avklare. Spørsmål rundt lokal samfunnsutvikling, planarbeid, bosetting, regionalt samarbeid, internasjonale prosjekter, leverandørnæring, rekruttering og kommunikasjon må håndteres parallelt med kapitalinnhenting i selskapet, og de må håndteres av vertskommunen. Det er slikt tilretteleggingsarbeid som det aktuelle prosjektet nå skal arbeide med.

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF), mener Freyrs utviklingsplaner om en batterifabrikk i Mo i Rana er svært interessante, utfordrende for en vertsskapskommune, men må tas på alvor.

– Planene om en batterifabrikk treffer svært godt våre satsinger knyttet til å bruke kraft, stige i verdikjeden, regionalt samarbeid og å skape arbeidsplasser i Nordland. Et uttalt mål med prosjektet er at det skal gi positive ringvirkninger utenfor kommunegrensene til Rana, sier fylkesråd Noresjø.

Midlene til Rana Utviklingsselskap bevilges fra potten for regionale utviklingsmidler for 2019.

-----

LES OGSÅ: 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.