Allan Johansen (FrP), Anne Sofie Urke (KrF), Alf Helge Staumfors (Rødt), Mats Hansen (Venstre) og Johan Petter Røssvoll (Sp) går til valg på felles skolestruktur. Foto: Hedda Hiller

Går til valg med felles skolestruktur

Av Hedda Hiller
12.06.2018 08:36 - OPPDATERT 12.06.2018 11:00

Skole-opposisjonen går til valg på barneskoler på Lyngheim, Gruben, Hauknes, Selfors, Ytteren, Båsmo, Alteren og Skonseng. Ungdomsskoler på Mo, Gruben og Nordsia. 1-10 skoler på Storforshei og Utskarpen. Alternativt også Gruben. 

Det kom frem på en pressekonferanse mellom klokken 08.30 og 09.10 i dag. 

– Vi ønsker å gjenopprette tilliten mellom befolkningen og beslutningstakerne i kommunen, sier Johan Petter Røssvoll (Sp).

De har opprettet et felles, forpliktende samarbeid om Rana-skolens fremtid på de fire hjørnesteinene foreldre, elever, lærere og arbeidsgivere/folkevalgte. 

– Skolen i Rana skal være en vekstfaktor, og en av grunnene til at unge flytter hjem, sier Alf Helge Straumfors (Rødt).

– Vi er klare på at vi ønsker å bevare den gamle skolestrukturen, sier Allan Johansen (FrP) som opprinnelig var en del av skole-posisjonen, men som siden har snudd. 

– Muligheten til å gjennomføre dette ligger i at vi får flertall ved neste valg. Vi i Rødt tror vi vil gjøre et knallvalg. Meningsmålinger gjort viser at vi kanskje allerede er der vi trenger å være, sier Alf Helge Straumfors. 

– God økonomi

De mener at ved å legge til grunn pedagogisk forsvarlige klassestørrelser og lovkrav om tidlig innsats, vil ikke vedtatt skolestruktur gi de estimerte besparelser.

– I Rana kommune er det god økonomi. I fjor var det et underforbruk i skolesektor på fire millioner, og det viser at vi har penger også på drift. Det som lå til grunn for skolevedtaket er oversteget så til de grader, sier Mats Hansen. 

– Det er en kjent sak at nye bygg er rimeligere å drifte enn gamle bygg. Med tre

sentrumsnære ungdomsskoler vil vi komme godt ut både på drift og investeringer. Slik vi leser dokumentene nå er det ingenting igjen av konsistens i det vi ble forespeilet i mars 2017. Kostnadsbildet har rast sammen som et korthus, sier Røssvoll. 

– For Rødts vedkommende er saken nok så enkel: Vi mener skolestrukturen er den viktigste saken, og en ordfører som går for den skolestrukturen, den støtter vi. Vi kommer nok ikke til å være enige med KrF og Gaza eller Senterpartiet om pelsdyrnæring, sier Straumfors. 

– Den skolepolitiske plattformen som vi nå går til valg på, den er forpliktende og ansvarlig, sier Røssvoll. 

– Kommer dere til å stille dere bak samme ordførerkandidat? spør Rana Blads Toril Alfsvåg.

– Å stille spørsmål om ordfører synes jeg er en avsporing. Jeg har vært klar på at jeg er Venstres ordførerkandidat, sier Venstres Mats Hansen. 

– Jeg ser ikke noe problem med å gjennomføre et samarbeid med disse partiene. Jeg ser veldig positivt på det, sier FrPs Allan Johansen. 

Klar intensjon om å vinne valget

– Vi har snudd, og vi har tenkt å vinne valget. Jeg reagerer på at de som sitter med flertallet i kommunestyret er ansvarlig, og at de som ikke gjør det er uansvarlig. Slik er det ikke. Vi vet ikke hva sluttregningen er her, sier Straumfors. 

NRKs Lars Petter Kalkenberg stilte spørsmål om at disse partiene i dag utgjør et mindretall i kommunestyret, og hvordan de ser på det. 

– Vi er fullstendig klar over at vi utgjør et mindretall, men jeg er veldig klar på at vi ønsker å forandre på det, og derfor gjør vi denne forpliktelsen i dag. Det er en klar intensjon om å vinne valget. 

Rana No stiller spørsmål om partiene kan si noe konkret om hvor de skal ta kostnadene knyttet til drift av alternativ skolestruktur.

– Jeg vil poengtere at ved å ta i bruk Ytteren skole til ungdomsskole lå det inne en besparelse som vi allerede har gått glipp i i ett år. Det er såpass mange store spørsmål knyttet til besparelsen at vi mener differansen mellom alternativene blir stadig mindre. Vi mener at vi kan stå for at det vi er enige om er det beste for barn og unge, det beste for nærmiljøene og det beste for å gjøre Rana attraktivt. 

– Vi tar penger fra skolebudsjettet, for jeg mener at differansen kommer til å bli så mye mindre enn vi hadde trodd. Vi vet jo ikke dette. Ser at det er overskridelse på 85 millioner på dette prosjektet, og samtidig mener de at de kan ta det fra besparelser i andre prosjekter som Ytteren og Alteren. 

– I Kostra kan vi sammenligne oss med sammenlignbare kommuner (kostragruppe 13 jour. anm.) Der lå vi langt over, det gjør vi ikke nå lenger. Vi har allerede tatt ned på skolestruktur. Kan ikke legge bare økonomi til grunn, og skal Rana kommune vokse må den være attraktiv for unge mennesker. Da må de kunne bosette seg der de ønsker, og sende barna til skole i nærmiljøet.  

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.