Biblioteket i Rana, her ved Simona Belosova (t.v.) og Dragana Bublik (t.h.) og biblioteksjef Ine Kristensen, får 900.000 kroner til et formidlingsprosjekt som inkluderer i alt 16 kommuner.

Biblioteket får nesten 1 mill. til prosjekt som inkluderer 16 kommuner

Skrevet av Roger Marthinsen
01.12.2020 17:00 - OPPDATERT 01.12.2020 19:31

Nasjonalbiblioteket har fordelt 15,5 mill. til biblotek over hele landet.

Nasjonalbiblioteket har fordelt 15,5 millioner kroner til over 100 formidlingstiltak i norske folkebibliotek. Nær tre firedeler av de innkomne søknadene har fått støtte, og over halvparten av landets kommuner er omfatta av tildelingene.

Tiltaksmidlene er ein del av Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023, som regjeringa la fram i fjor. 

– Gjennom fem år med nasjonale bibliotekstrategiar har biblioteka utvikla seg til å bli sentrale møteplassar for debatt og kulturformidling i lokalsamfunna. No styrker vi biblioteka si rolle som folkeopplysarar ved å gi støtte til formidling, seier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Prosjekt- og utviklingsmidlene skal i hovedsak stimulere og bidra til utvikling av nye bibliotektjenester, formidling av innholdet i bibliotekene og utprøving av nye samarbeidsformer.

– Mange har fått støtte til å styrke samarbeidet med skolar og barnehagar. Det er også mange som vil samarbeide med institusjonar, foreiningar eller arbeidsplassar i kommunen, være til stede på eksterne arrangement og etablere lesegrupper for unge eller voksne, sier  avdelingsdirektør ved Nasjonalbiblioteket, Svein Arne Tinnesand. 

Disse bibliotekene i Nordland får en del av potten.

Fleire bibliotek får også midler til å utvikle den digitale litteraturformidlingen.

– Vi ser at mange ønsker å benytte utviklingsmidlene til å samarbeide på tvers av både kommune- og fylkesgrenser. Eksempelvis vil folkebiblioteket i Rana koordinere et samarbeid om formidlingstiltak mellom 16 kommuner i Nordland, sier Tinnesand.

Biblioteket i Rana får 900.000 kroner til dette prosjektet, som er det største beløpet som er tildelt et enkeltbibliotek. 

[annonse]
Fylkene Agder, Vestland, Rogaland, Trøndelag og Nordland har planlagt samarbeid om formidlingstiltak mellom en rekke kommuner, og fylkesbiblioteket i Viken får 3 millioner kroner til samarbeid mellom landets fylkesbibliotek, for å styrke formidlingskompetansen til bibliotekansatte.

Åtte storbytiltak der folkebibliotek i større kommuner samarbeider med mindre kommuner om tiltak for deling av ressurser, formidlere eller formidlingsopplegg, får også støtte. De fordelte midlene blir finansiert gjennom spillemiddeloverskudd fra Norsk Tipping og forutsetter at overføringene til Nasjonalbiblioteket blir opprettholdt på samme nivå som i fjor.

----------

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.