Gir bostøtte til flere under koronapandemien

Skrevet av Hedda Hiller
19.05.2020 11:18

Styrker bostøtten midlertidig med 500 millioner.

Den øvre inntektsgrensen for å motta bostøtte er midlertidig økt slik at flere som er rammet økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte. Det melder Rana kommune på sine hjemmesider. 

Stortinget har vedtatt å styrke bostøtten midlertidig med 500 millioner kroner fram til utgangen av oktober. Formålet er å bistå husstander med lave inntekter som rammes økonomisk av koronapandemien. Ekstrabevilgningen vil kunne medføre at om lag 13.000 husstander ekstra kan få bostøtte som følge av økte inntektsgrenser
eksisterende bostøttemottakere vil kunne få om lag 600 kroner mer i bostøtte i måneden i gjennomsnitt.

Bostøtte beregnes med utgangspunkt i hvor mye husstanden (du og de du eventuelt bor sammen med) har i inntekt og boutgifter. Følgende begrensninger gjelder:

  • Du har ikke rett til bostøtte hvis husstandens samlede bruttoinntekt er høyere enn den øvre inntektsgrensen som gjelder.
  • Du får ikke bostøtte for den delen av boutgiftene dine som er høyere enn grensene (boutgiftstakene) som er satt i regelverket.
  • Det er den samlede bruttoinntekten til alle i husstanden som brukes som grunnlag for beregning av bostøtte.
Den øvre inntektsgrensen for å motta bostøtte er avhengig av hvor i landet du bor og hvor mange dere er i husstanden (hvor mange du bor sammen med). Her er tre eksempler:

  • For en enslig i Oslo er øvre inntektsgrense økt midlertidig med om lag 2 800 kroner per måned, til 23 342 kroner per måned.
  • For en husstand med to personer i Oslo, f eks en forelder med et barn, er øvre inntektsgrense økt midlertidig med om lag 2 750 kroner per måned, til 27 208 kroner per måned.
  • For en husstand med fire personer som bor i en kommune som ikke er en storby/presskommune, er øvre inntektsgrense økt midlertidig med om lag 2 900 kroner per måned, til 31.460 kroner per måned.
Søknadsfrist for bostøtte er den 25. i hver måned. Pengene utbetales cirka den 20. måneden etter. Hvis du får innvilget bostøtte, overføres søknaden automatisk til måneden etter, slik at du slipper å søke på nytt.

Du kan søke om bostøtte elektronisk via husbanken.no. Husbanken henter inntektsopplysningene dine automatisk fra Skatteetaten. Boutgiftene må du selv oppgi og dokumentere, for eksempel med kopi av husleiekontrakten.

Bostøtte er en statlig støtteordning for personer og familier som har lave inntekter og høye boutgifter. Totalt mottok om lag 124.000 husstander bostøtte i løpet av 2019. Ordningen administreres av Husbanken. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.