Terrordømte Anders Behring Breivik, forsvarer Øystein Storrvik, sorenskriver Dag Bjørvik og statsadvokat Hulda Karlsdottir i den provisoriske rettssalen i Skien fengsel første dag av rettssaken der han begjærer seg prøveløslatt. Saken behandles av Telemark tingrett. Massedrapsmannen Anders Behring Breivik, som nå kaller seg Fjotolf Hansen, ble året etter terrorangrepene mot Oslo og Utøya 22. juli 2011, dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år. 77 mennesker mistet livet i angrepene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Gjennomgikk samtlige drap Breivik begikk 22. juli

Dommerne fikk en grundig påminnelse om hva saken mot Anders Behring Breivik handler om da aktor innledet tirsdag: 77 drap begått av en ideologisk drevet mann.

Nitid og nøkternt gikk statsadvokat Hulda Karlsdottir gjennom det terrordommen inneholder om hver og en av dem som ble drept av Anders Behring Breivik (42). Karlsdottir holdt sitt innledningsforedrag tirsdag formiddag. Hun argumenterte for at handlingene Breivik begikk for ti år siden i seg selv må tillegges en sentral rolle, når spørsmålet for retten er hvorvidt han fortsatt er farlig.

– Ved vurdering av faren for tilbakefall skal det legges vekt på det begåtte lovbruddet, sammenholdt med tiltaltes sosiale atferd og funksjonsevne, sa Karlsdottir før hun startet sin opplesning av viktige deler av dommen mot Breivik.

Telemark tingrett startet tirsdag behandlingen av Breiviks begjæring om prøveløslatelse fra terrordommen på 21 års forvaring. Drøyt ti år etter terrorhandlingene 22. juli 2011 har den nå 42 år gamle mannen benyttet seg av retten til å be om prøveløslatelse idet minstetiden for forvaringsstraffen på 21 års fengsel er utløpt. Domstolen skal bruke tre dager til hovedforhandlingen.

Kledd i svart dress ankom han den provisoriske rettssalen i fengselets gymsal noen minutter før retten skulle settes. Breivik – som understreket at han ikke ønsket å bli tiltalt som Fjotolf Hansen, navnet han har skiftet til – gjorde nazihilsen og henvendte seg til pressen med et høyreekstremt budskap før han inntok plassen sin ved siden av advokat Øystein Storrvik.

Det sentrale for retten er om det er nærliggende fare for at Breivik på nytt skal begå alvorlige, kriminelle handlinger hvis han blir løslatt. Derfor er det avgjørende at retten har klart for seg hva som er «det begåtte lovbruddet» – terrorhandlingene som etterlot seg 77 mennesker døde i regjeringskvartalet og på Utøya, poengterte Karlsdottir.

– Jeg må understreke at selv om dette er en nøkternt skrevet dom, er innholdet i den hjerteskjærende, sa statsadvokaten.

Breivik selv viste ingen reaksjoner under gjennomgangen av drapene og terrorhandlingene, men ristet svakt på hodet blant annet da striden rundt hans tilregnelighet var tema. Han ble dessuten stanset og irettesatt av rettens administrator, sorenskriver Dag Bjørvik, da han holdt opp en plakat mot pressen.

– Slutt med den plakaten. Vi vil ikke ha den slags under aktors innledning, sa han. hvorpå Breivik repliserte «greit».

Breivik har selv forberedt seg grundig til rettssaken, ifølge advokat Storrvik. Den starter med hans frie forklaring etter lunsj, før aktor og forsvareren skal stille ham spørsmål.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Men allerede før retten ble satt, viste Breivik fram flere plakater med tekst og budskap han tilsynelatende ønsket formidlet av pressen – en av den påklistret vesken han bar da han ankom rettssalen. Overfor retten framholdt han at han var stortingskandidat for partiet Nordisk stat, noe han også tidligere har uttalt.

Karlsdottir var tydelig på at det er Breiviks fungering og faren for eventuelle nye alvorlige, kriminelle handlinger som skal underlegges rettens vurdering – ikke hvordan han opplever soningen eller de faktiske soningsforholdene på avdeling for særlig høy sikkerhet i Skien fengsel.

– Hva slags soningsforhold Breivik har i fengselet er helt underordnet. Det store temaet her er faren forbundet med løslatelse, sa hun.

Breiviks forsvarer Øystein Storrvik har i intervjuer i forkant av rettssaken pekt på at han vil konsentrere seg om at Breivik har hatt manglende soningsprogresjon i løpet av tiden han har sittet i fengsel.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.