Det er satt inn midlertidige tiltak for å redusere risikoen for slike situasjoner i Bustneslia denne vinteren og kommende vintere. Regionråd og næringsforening understreker at midlertidige løsninger ikke må forsinke arbeidet med å få på plass en varig løsning. Foto: Hanne Davidsen

Glad for midlertidige tiltak, men det må ikke bremse arbeidet med en varig løsning

Næringsliv og regionråd positive til at det tas grep i Bustneslia, men det må ikke føre til forsinkelser i arbeidet med en varig utbedring.

Ved inngangen til desember kunne Rana No fortelle at Nordland fylkeskommune og Mesta har lagt en plan for vinterberedskap og -vedlikehold av Bustneslia. Kontrakten som gjaldt frem til sommmeren 2022 er forlenget og beredskapsordningen skal gjelde inntil en permanent løsning for denne flaskehalsen er på plass. 

Indre Helgeland Regionråd og Ranaregionen Næringsforening applauderer at Nordland fylkeskommune har tatt grep om Bustneslia, og reservert egne ressurser til strekningen. 

– Her lytter Nordland fylkeskommune til næringslivet og pendlere. Det er svært positivt at de har tatt grep denne vintersesongen. Vi håper tiltaket bedrer trafikksikkerheten betraktelig, sier sekretariatsleder i Indre Helgeland Regionråd, Kjell-Idar Juvik.

Næringsforeningen og regionrådet understreker imidlertid at ekstra brøyteressurser er å anse som et midlertidig tiltak, og at det haster å få på plass en varig utbedring av strekningen.

– En forpliktende framdriftsplan for utbedring av Bustneslia må komme på plass. En eventuell ny utredning må bygge på den kunnskapen som allerede finnes gjennom forprosjektet fra Statens Vegvesen i 2017, og skje på mest mulig effektiv måte for å sikre framdrift i prosessen. En utredning bør være på bordet i tide for høstens budsjettbehandling, sier eder for Ranaregionen næringsforening, sier Ingvild Skogvold.

Også den nye lederen for Indre Helgeland Regionråd, Paul Asphaug, understreker behovet for å få på plass en varig løsning.

– Regionrådet har prioritert Bustneslia på topp fra regionen, og vi er fornøyde med at Fylkeskommunen har lyttet til innspillene våre og setter inn strakstiltak på strekningen, nå forventer vi også at utredningene de har bestilt der det også sees på en ny trase uten tunnel er klar til høsten slik at fylkestinget kan prioritere dette tiltaket inn i kommende budsjett, sier Asphaug.

– Vi forventer at Bustneslia fortsatt prioriteres på topp når Regional Transportplan skal behandles, Fylkeskommunen bør også posisjonere seg for samfinansiering med staten. Økningen i NTP 2022-2033 og Hurdalsplattformen åpner for større statlige bidrag. Vi bidrar gjerne i en slik prosess videre,  sier Kjell-Idar Juvik.

Mer om Bustneslia: 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.