Foto: Statkraft

– Godt forberedt på stor vårflom

Skrevet av Roger Marthinsen
26.05.2020 17:00

– Med klimaendringer som vil gi oss et våtere og villere vær, blir det ekstra viktig å beholde den unike fleksibiliteten i kraftmagasinene.

De rekordstore snømengdene i fjellet i Nord-Norge øker faren for skadeflom i vassdragene denne våren. Statkraft forbereder seg ved å tappe ned kraftmagasinene, for å redusere flom i regulerte vassdrag.

Det store tilsiget fra snøsmeltingen kommer vanligvis i slutten av mai og begynnelsen av juni, og Statkraft følger nøye med på situasjonen og er forberedt på å ta imot store vannmengder i kraftmagasinene.

– Våre snømålinger bekrefter at det er usedvanlig mye snø i fjellet og betydelig mer enn normalt. Vi gjør det det vi kan for at det er plass i magasinene i forkant av vårflommen og har gradvis tappet ned vannkraftmagasinene samtidig som kraftproduksjonen ivaretas, sier produksjonssjef i Statkraft region Nord, Tore Bjørnå-Hårvik, i en pressemelding. 

Magasin som brukes til kraftproduksjon kan dempe flomskader ved at vann holdes igjen og tappes kontrollert videre. 

– I Troms og Finnmark ser vi spesielt at det kan bli høye vannføringer i Alta- og Barduvassdraget. I Barduvassdraget har vi et stort magasin i Altevatn som vil ta en del av vårflommen. For Altavassdraget er det lite vann som kan lagres i magasinet Virdnejavri så her vil temperatur og nedbør fremover i større grad avgjøre størrelsen på flommen, sier Bjørnå-Hårvik. 

– I Nordland vil det kunne bli en god del vann i Rana- og Røssågavassdragene, men også her har vi godt med tilgjengelig plass i magasinene og vil i stor grad kunne dempe flommen, sier produksjonssjefen. 

Det pågår for tiden en vurdering av vilkårene i et flertall av de regulerte vassdragene i Norge. Ofte er det krav til endringer som vil gå på bekostning av fleksibilitet og regulerbarhet i vassdragene. Statkraft er opptatt av at nye vilkår ikke går på bekostning av muligheten til å regulere vannmagasinene opp og ned, slik at de er godt rustet til å håndtere flomsituasjoner. 

– Med klimaendringer som vil gi oss et våtere og villere vær, blir det ekstra viktig å beholde den unike fleksibiliteten i kraftmagasinene, sier Tore Bjørnå-Hårvik.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.