Fylkesråd Knut Petter Torgersen etterlyser blant annet at grønne tiltak skal belønnes gjennom det nye inntektssystemet for fylkeskommunene.

"Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden av gjerdet"

Skrevet av Knut Petter Torgersen
16.08.2019 13:09 - OPPDATERT 18.08.2019 08:45

I Norge tar vi lokaldemokratiet som en selvfølge. Det er da lett å glemme av at vi fikk vår egen grunnlov for litt over 200 år siden, stemmerett til kvinner kom først 100 år senere, og for 25 år siden kom internettet til verden. Hva fremtiden bringer er vanskelig å forutse i dag. Spørsmålet er derfor om vi skal overlate de vanskelige valgene til felleskapet eller om vi skal la enkeltpersoner avgjøre fremtiden for oss.
 
SORT ELLER HVITT?

Dagens samfunnsdebatt oppleves stadig mer polarisert. Debatten om klimapolitikk, vindmøller, oppdrett, bompenger, eiendomsskatt, innvandring, sentralisering og reformer er i stor grad preget av motstandere, uten nyanser. Og debatten kan til tider være ganske krass og skarp, spesielt på ulike nettforum. Dette drives ikke bare av interessemotsetninger, men av dypere forskjeller i ideologi, situasjonsforståelse og selvforståelse. Selvfølgelig er de fleste drevet av personer eller grupper med sterkt engasjement. Dette er en del av vårt vakre demokrati.
 
ENKELTSAKER ELLER HELHET?

Men når enkeltsaker vinner valg og enkeltsakspartiet vinner terreng, hvordan vet vi hva fremtiden blir? For å styre er man avhengig av å ha partier som jobber, ikke bare for enkeltsaker, men for å definere hvordan samfunnet skal utvikles. Som oftest har partiene en retning.

I Arbeiderpartiet er vi opptatt av å skape mindre forskjeller blant folk, at flere fullfører skolen, at man får en utvikling der det er ingen som faller utenfor, men bare vinnere. Vår oppgave å legge til rette for gode lokalsamfunn som er gode å bo og arbeide i er kjerneoppgaven vår i Nordland. Det å bidra til å utvikle samfunnet består av mange enkeltsaker for å bygge samfunnet.

I Arbeiderpartiet har vi store ambisjoner for Nordland. Likevel må vi tenke helhet og felleskap, ikke enkeltsaker, Arbeiderpartiet skal ha en politikk som baseres på fellesskapsløsninger både lokalt, regionalt og nasjonalt.
 
GOD SKOLE - EN SKOLE FOR ALLE

God skole og opplæring er en grunnleggende verdi i vårt samfunn, og er en balansegang mellom den enkeltes ønsker og arbeidslivets behov. Utfordringene med opplæring starter allerede i barnehagen og grunnskolen. Derfor er vi krystallklare om at vi må ha en tidlig innsats for barna våre. Fellesskolen er helt avgjørende, et sted der barn og ungdom er i lag uavhengig av foreldres økonomi, yrker eller hvor du kommer fra. Vi i arbeiderparti mener at i fellesskolen bør alle barn få felles mat, det er god utjevnende politikk. For i politikken skal det viktigste i livet, også være det viktigste i politikken.

HELHETLIG VELFERD I KOMMUNENE

Ute i kommunene i Nordland jobber man godt med å få en så god omsorg som overhodet mulig for innbyggerne våre. Nærhet og trygghet går hånd i hånd. Derfor er det viktig at man har kompetente ansatte som er der for befolkningen. Forståelsen og samhandlingen mellom sentrale myndigheter er derfor viktig for vår felles trygghet. Spesielt viktig er det i Nordland at det legges til rette for utdanning i denne sektoren. Ettersom det skal bo folk i hele Nordland.
 
KLIMA KREVER HELHETLIG HANDLING

Vår tids største utfordring er klimaendringer. Det betyr at det vi gjør i dag, får konsekvenser for neste generasjon. Selv om klimaendringer rammer globalt, må vi still opp.  For mange kan klimaendringer virke skremmende for folks vaner og liv. Det trenger nødvendigvis ikke å være slik, for eksempel har vi i Nordland investert i lavutslipps ferjer og hurtigbåter. Og i Bodø satser vi på å bli ledende på Elbuss.  

[annonse]
Alt dette skal vi klare å løse med de rammene kommunene og Nordland Fylke har. Det betyr at vi må prioriterer innenfor den tilgjengelige inntekten. Dette er selvfølgelig utfordrende.

Selv er jeg overbevist etter et liv i politikken, som tillitsvalgt i industrien, som ordfører, som stortingspolitiker, som fylkesråd, og ikke minst som menig borger i Nordland, at disse oppgavene løses best i et sterkere felleskap.

Godt valg.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.