Rana kommunes folkehelsekoordinator Gro Sæten reiser til Estland på torsdag. Foto: Hedda Hiller

Gro skal bidra til Estlands nye folkehelselov

Skrevet av Pressemelding
10.09.2018 15:37 - OPPDATERT 10.09.2018 19:31

Rana er som eneste kommune i Norge forspurt av Helsedirektoratet om å bidra til å formidle hvordan den norske folkehelseloven blir omsatt i praksis i en norsk kommune.

Rana kommunes folkehelsekoordinator Gro Sæten er forespurt av Helsedirektoratet om å bidra til å formidle hvordan den norske folkehelseloven blir omsatt i praksis i en norsk kommune. Norske helsemyndigheter er spurt av Verdens helseorganisasjon (WHO) om å bidra til ny folkehelselov som nå skal utarbeides i Estland.

Gro Sæten reiser sammen med Helsedirektoratet til Tallinn 13.- og 14. september for å fortelle om hvordan folkehelsearbeid kan systematiseres, og hvordan Rana kommune bruker plansystemet og egne tjenester - som tekniske tjenester, kultur, skole, barnehage, omsorg og andre oppgaver - i arbeidet med å fremme og utjevne befolkningens helse. Rana kommune er eneste norske kommune som er forespurt av Helsedirektoratet om å bidra.

– Mange kommuner i Norge er flinke og har kommet langt med folkehelsearbeidet. Jeg skal fortelle om våre erfaringer i Rana. Hvordan vi har systematisert folkehelsearbeidet etter folkehelselovens bestemmelser, og samtidig implementert folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel. Nå jobber vi med å forenkle og utvikle plansystemet til et godt styringsverktøy for kommunen, og folkehelse er en av flere tverrsektorielle oppgaver som er implementert i plansystemet. Et tjenlig plansystem er en forutsetning for å jobbe langsiktig med tverrsektorielle oppgaver, som for eksempel innen folkehelse, klima og miljø, sier Gro Sæten.

Tidligere i år var Rana kommune vertskap for WHO sitt norske nettverk, Sunne kommuner, og deres nettverkskonferanse.

– Rana blir sett på som en foregangskommune på hvordan man kan gjennomføre folkehelsearbeid lokalt. Helsedirektoratet reviderer nå veileder for kommunenes folkehelsearbeid. Rana kommune ble også invitert til å bidra i dette arbeidet, og som til invitasjonen til Estland. Vi har systematisert folkehelsearbeidet og implementert det i plansystemet . Jeg tror det er måten vi utvikler plansystemet på som har blitt lagt merke til, sier Sæten.

– At vi er flinke å jobbe systematisk og tverrsektorielt med folkehelse betyr ikke at vi er uten utfordringer i Rana. Hovedutfordringer i Rana er knyttet til sosial ulikhet, frafall, psykiske plager og ensomhet blant unge og eldre, integrering og levevaner. Det er mange faktorer som påvirker befolkningens trivsel og helse. Innbyggere, frivillige, næringsliv og kommune er viktige ressurser for å bygge gode lokalsamfunn.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.